İçindekiler:

Yanma sınıfı CflS1

DIN EN13501-1 normu doğrultusunda zor alev alan inşaat malzemeleri için kısa işaret.
(Cfl – zor alev almakta; S1 – duman oluşturma yok/hemen hemen hiç yok).

« Genel bakışa dön


yukarıya


This website uses Cookies that are necessary for full use of the website.
Detailed information about the use of Cookies on this website can be found in our data privacy policy.
There, the use of Cookies can also be declined.
Accept