İçindekiler:

Yanma sınıfı CflS1

DIN EN13501-1 normu doğrultusunda zor alev alan inşaat malzemeleri için kısa işaret.
(Cfl – zor alev almakta; S1 – duman oluşturma yok/hemen hemen hiç yok).

« Genel bakışa dön


yukarıya