İçindekiler:

Döşeme kılavuzları

Laminat döşeme

Laminatları döşemeden önce mutlaka dikkate alın!

Lütfen önce Döşeme Kılavuzu'nun tamamını okuyun! Tam garanti hizmetlerini kullanmak ve garanti taleplerinde bulunabilmek için talimatları mutlaka yerine getirin. Levhaları iyi ışık koşullarında kusur bakımından kontrol edin. Üzerinde işlem yaptığınız levhalar için şikayet taleplerinde bulunamazsınız. Bu laminat parkenin banyo veya sauna gibi nemli odalar için uygun olmadığını dikkate alın.

Hazırlık

 • Lütfen paketleri döşeme işlemine başlamadan önce 48 saat süresince döşeme ile aynı iklim koşullarında depolayın.
 • Laminat parkenin montajı ve değerinin uzun süre korunması için önemli bir ön koşul oda sıcaklığının yakl. 20°C ve odadaki bağıl nemin %50-70 arasında olmasıdır.
 • Alt zemin tamamıyla düz, kuru, temiz olmalı ve gerekli taşıma kapasitesine sahip olmalıdır. 1 m'de 3 mm'nin üzerinde zemin pürüzleri uygun şekilde dengelenmelidir.
 • Beton, çimento şap kaplama, anhidrit şap kaplama, taş fayanslar vb. mineral zeminlerde döşeme yapıldığında bir nem ölçümü yapılmalıdır.
  Şap, döşeme işleminden önce aşağıdaki artık nemi aşmamalıdır:
  Yerden ısıtmalı çimento şap zemin < % 1,8% CM; yerden ısıtmasız çimento şap zemin < % 2,0 CM Anhidrit şap kaplama; yerden ısıtmalı < %0,3 CM; yerden ısıtmasız < %0,5 CM
 • Halı zemin kaplamaları uygun bir yüzey değildir ve döşeme işleminden önce çıkarılmalıdır!
 • Laminat parkeler sabit bir şekilde döşenmez ve bu nedenle zemine yapıştırılmamalı, çivilenmemeli veya başka bir şekilde (örn. kapı durdurucu aracılığıyla) sabitlenmemelidir!
 • Levhaların döşemeden önce istenen desen akışına veya renk farklarına göre tasnif edilmesi önerilir.
 • Açtığınız paketleri hemen işleme alın!

Montaj için gerekli olanlar

Ayak sesi altlığı, PE folyo, mesafe kamaları, vurma takozu, montaj yardımı, çekme demiri, testere, çekiç (min. 300 g), kurşun kalem, mezura Gerekirse: Clickguard™, beyaz tutkal D3, aralık doldurma macunu

1clic 2go pure sistemi ile laminat döşeme

 1. Birinci levhayı yay duvara gelecek şekilde yerleştirin!
 2. İkinci levhayı kafa tarafıyla birinci panele takın (klik yöntemi).
 3. Diğer levhaları sıranın sonuna kadar yerlerine takın.
 4. İkinci levha sırası kaydırmalı bir şekilde yerleştirin ve uzunlamasına takın.
 5. Diğer levhaları [2]'de belirtildiği gibi yerleştirin ve takın.

1clic 2go pure Download

Click sistemi ile laminat döşeme

Kullanım alanına göre üç döşeme seçeneğinden birini uygulayabilirsiniz:

 • A Tutkalsız ve hızlı döşeme yöntemi.
 • B Clickguard™ ile döşeme yöntemi. Clickguard™, parkeyi kalıcı olarak yukarıdan gelen nem etkisine karşı korur. Parke yerinden çıkarılıp yeniden döşenebilir.
 • C Tutkal ile döşeme de neme karşı kalıcı koruma sağlar, ancak döşeme işlemi daha zordur ve parkeyi ikinci bir kere döşemek için sökmek mümkün değildir.
 1. Mineral zeminlerde döşeme işlemine başlamadan önce neme karşı koruma sağlamak amacıyla mutlaka bir buhar önleme folyosu (PE folyo) tekne biçiminde döşenmelidir. Şeritlerin 20 cm üst üste binmesine izin verin ve yapışkan bant ile sabitleyin. Ahşap zeminlerde PE folyo döşenmemelidir.
 2. Ayak sesi yalıtımı için lütfen bir PE köpük folyosu veya uygun başka bir altlık kullanın. Şeritleri levhalar ile aynı yönde döşeyin.
 3. Düz olmayan duvarlarda duvar akışını lütfen birinci levha sırasına aktarın ve levhaları uygun şekilde testere ile kesin. Döşeme işleminden önce oda derinliğini ölçün. Son levha sırasının genişliği 5 cm'den az ise, mevcut olan artık ölçüyü her iki sıra da aynı levha genişliğine sahip olacak şekilde kesilecek şekilde eşit olarak ilk ve son levha sırasına dağıtmalısınız. Duvara, kalorifer borularına, kolonlara, kapı durdurucularına vb. mutlaka 12-15 mm kenar mesafesi tutun ve bu mesafeyi mesafe kamaları ile sabitleyin. Uzunluğu veya genişliği 8m'den fazla olan döşeme yüzeylerinde, genleşme derzleri (min. 2cm genişlik) gereklidir. Bunu tüm odada gerçekleştirilen döşemelerde de dikkate alın. Burada kapı çerçevesi alanındaki yüzeyler hariç tutulmalıdır. Hareket derzleri uygun profillerle uygun bir şekilde kapatılabilir. Öneri: Levhaları ana ışık kaynağına boyuna gelecek bir şekilde döşeyin.
 4. Sol oda köşesinde döşemeye başlayın. Birinci levhayı yaylı tarafı duvara gelecek şekilde yerleştirin ve mesafe tutucu ile kenar mesafesini sabitleyin. Diğer levhaları belirtilen sıraya göre döşeyin. (Bkz. Res.)
 5. İkinci sıraya yarım bir levha veya 1. sıranın geri kalanı ile başlanır. Levhanın uzun yaylı tarafını eğimli bir şekilde 30°'lik açıyla daha önce yerleştirilen levhaların geçme aralığına yerleştirin ve hafif bir baskı uygulayarak aşağıya doğru döndürerek takın. Levhalar arasındaki çapraz derzler levhalar düz ve yatay bir şekilde dururken çekiç ve vurma takozu ile kapatılır. Bu, geçiş uygunluğu ile üretim yapıldığından oldukça kolaydır. Levhalar sorunsuz bir şekilde yerlerine takılır.
 6. İpucu! Genelde montaj yardımını (boyuna yay profilli levha kesiti) iki kafa derzinin yüksekliğinde boyuna yerleştirin. Böylece levhalar kilitlendiğinde hasarların meydana gelmesi önlenir. Tutkallama/mühürleme yapıldığında, üst yay tarafına yeterince D3 tipi beyaz tutkal veya Clickguard ™ uygulayın. Dışarı çıkan tutkalı, yaklaşık 10 dakika sonra kurumuş durumda plastik bir spatula ile iterek temizleyin. Artıklar tutkal giderici, çizik bırakmayan bir bez veya temiz, ılık su ile tamamen giderilmelidir. Clickguard ™ kullandığınızda kullanma kılavuzuna göre çalışın.
 7. Sıradaki son levhayı kesim için 180° dekor tarafı yukarı gelecek şekilde halen mevcut olan sıranın yanında (geçme aralığı geçme aralığına gelecek şekilde) döndürün ve duvar tarafına yerleştirin. Alın tarafında kenar mesafesini göz önünde bulundurun. Levha uzunluğunu işaretleyin ve testereyle kesin. Kenarlarda meydana gelebilecek tahta parça kopmalarını önlemek için dekor tarafı, elektrikli delik testereleri veya döner testereler kullanıldığında aşağıya doğru bakmalıdır. Diğer durumlarda levha üst tarafından kesin.
 8. Sıranın son levhasını çekme demiri ile yerleştirin. Üçüncü sıradan itibaren döşemeyi resimde gösterildiği şekilde yapın. Her yeni sırayı önceki soranın artık parçası (min. 20cm uzunluk) ile başlatın. Çapraz derz kayması, bir levha sırasından diğerine en az 40 cm olmalıdır.
 9. Son levha sırasını dikkatli bir şekilde yerleştirin. Son sıranın kafa derzleri, levha genişliği düşük olduğunda, vurma takozunun küçük tarafıyla vurarak birleştirilir. Döşeme işleminden sonra mesafe kamalarını çıkarın.
 10. Kalorifer boruları için borunun çapından 3 cm daha büyük olan delikler açılmalıdır. V biçimindeki "yerleştirme parçasını" testereyle kesin, tutkallayın, yerleştirin ve bir kama ile tutkal sertleşene dek sabitleyin. Ardından boşlukları kalorifer peteği manşetleri ile kapatın. Laminat parkelerin iklim dalgalanmaları olduğunda burada da sorunsuz bir şekilde genleşebilmesi için ahşap kapı çerçevelerini altına ayak sesi yalıtımlı bir levha sığabilecek şekilde kısaltın.
 11. Mükemmel bir bitirme için taban pervazı kancalarını duvara 40-50 cm mesafede sabitleyin ve üzerine uygun olarak kesilmiş olan taban pervazlarını takın.

yukarıya

CMS