Zum Inhalt
Serviceområde
Berätta för oss vad du tänker på!
0049 621 3905 1000
Ring vår kundtjänst!
Samtalstider:
Mo - Fr 08:00 -20:00 und Sa 08:00 -18:00
Vi hjälper dig gärna i vår chatt.
Här hittar du svar på dina frågor!

Läggningsanvisningar

Följande måste ovillkorligen beaktas före läggningen av laminatet!

Läs först igenom hela läggningsanvisningen! Det är viktigt att du följer dessa anvisningar till punkt och pricka för att garantin skall gälla. Kontrollera plankorna i bra ljusförhållanden med avseende på defekter. När en planka har lagts kan du inte reklamera den. Observera att detta laminatgolv inte är avsett för våtutrymmen, t.ex. badrum och bastu.

Förberedelser

 • Låt paketen ligga i 48 timmar före läggning i samma klimatförhållanden som golvet skall läggas i.
 • En viktig förutsättning för läggningen och för att laminatgolvet skall bibehålla sin kvalitet är ett rumsklimat med ca 20°C och en relativ luftfuktighet på 50-70%.
 • Underlaget måste vara absolut jämnt, torrt, rent och bärande. Låt fackman åtgärda ojämnheter i golvet på mer än 3 mm till 1 m.
 • Vid läggning på mineraliska underlag, t.ex. betong, cementmassa, anhydritmassa, stenplattor och liknande måste en fuktmätning göras.
  Följande restfukt i massan får inte överskridas före läggningen:
  cementmassa; med golvvärme < 1,8% CM; utan golvvärme < 2,0% CM Anhydritmassa; med golvvärme < 0,3% CM; utan golvvärme < 0,5% CM
 • Heltäckningsmattor är inget lämpligt underlag och skall därför tas bort före läggningen!
 • Laminatgolv läggs flytande och får inte limmas, spikas eller på annat sätt fixeras mot underlaget (t.ex. med dörrstoppar)!
 • Vi rekommenderar att du sorterar plankorna före läggning efter önskat ådringsmönster och ev. efter färgnyanser.
 • Öppnade paket skall läggas utan dröjsmål!

För monteringen behöver du:

Stegljudsisolering, PE-folie, distanskilar, slagkloss, monteringshjälp, dragjärn, såg, hammare (minst 300 g), blyertspenna, tumstock. Vid behov: Clickguard™, vitt lim D3, fogmassa

Laminatläggning med Clic-systemet

Beroende på användningsområde finns det tre läggningsalternativ:

 • A Limfri, snabb läggning.
 • B Läggning med Clickguard™. Clickguard™ skyddar golvet permanent mot fuktpåverkan ovanifrån. Golvet kan tas upp igen och läggas om.
 • C Läggning med lim skapar också ett permanent skydd mot fukt, men arbetet är omständligare, och golvet kan inte tas upp och läggas om.

Steg 1 

Före läggning på mineraliskt underlag måste en lämplig ångskyddsfolie (PE-folie) läggas skålformat som skydd mot fukt. Låt våderna överlappa varandra 20 cm och fixera med tejp. Vid träunderlag får PE-folie inte läggas.

Steg 2

Som rumsljuddämpning använder du PE-skumfolie eller annat lämpligt underlägg. Lägg våderna i samma riktning som plankorna.

Steg 3

Vid väggar som inte är raklinjiga, överför du väggens förlopp till den första plankraden och sågar till plankorna därefter. Före läggningen måste du också mäta rumsdjupet. Om den sista plankraden är smalare än 5 cm, måste du dela upp det kvarvarande utrymmet jämnt på den första och sista plankraden så att bägge raderna kapas till med samma plankbredd. Det måste ovillkorligen finnas ett 12-15 mm kantavstånd till väggar, elementrör, pelare, dörrstoppar etc., vilket fixeras med distanskilar. Vid läggningsytor på mer än 8 m längd resp. bredd krävs expansionsfogar (min. 2 cm bredd). Detta gäller även vid rumsövergripande läggning. Här måste ytorna brytas runt dörrkarmar. Rörelsefogar kan täckas över på ett fackmannamässigt sätt med profiler. Rekommendation: lägg plankorna i längsriktningen mot huvudljuskällan.

 

Steg 4

Börja läggningen i vänstra hörnet av rummet. Lägg den första plankan med fjädersidan mot väggen och säkerställ kantavståndet med distanskilar. Lägg övriga plankor i angiven ordningsföljd (se bild).

Steg 5

Den andra raden börjar med en halv planka eller resten från rad 1. Sätt i den långa fjädersidan av plankan snett i 30° vinkel i den undre notläppen i den redan liggande plankan, och vrid in den med ett lätt tryck nedåt. Tvärsfogarna mellan plankorna försluts med hammare och slagkloss i plant liggande tillstånd. Detta är mycket enkelt, tack vare tillverkningen med övergångspassning. Plankorna klickar på plats mycket smidigt.

Steg 6

Tips! Sätt i monteringshjälpen (plankavsnitt med längsfjäderprofilering) på längssidan i höjd med de bägge huvudfogarna. Det gör att man undviker skador när plankorna förreglas. Vid limning/försegling applicerar du tillräckligt mycket vitt lim av typ D3 resp. Clickguard ™ på den övre fjäderläppen. Ta bort det utträngande limmet efter ca ca 10 min. i halvtorrt tillstånd med en plastspatel. Resterna tas bort fullständigt med limborttagningsmedel, en repfri dyna resp. rent varmt vatten. Om Clickguard ™ används, följer du bara bruksanvisningen.

Steg 7

Vänd radens sista planka, som skall kapas, 180°, och lägg den med mönstersidan uppåt bredvid den lagda raden (notlägg mot notläpp) och väggsidan. Tänk på kantavståndet på kortsidan. Markera ut planklängden och såga till den. För att undvika kantsplitter måste mönstersidan peka nedåt om du använder en elektrisk stick- eller handcirkelsåg. Annars sågar du från plankans ovansida.

Steg 8

Passa in den sista plankan med dragjärnet. Från och med den tredje raden läggs golvet fortlöpande, se bilden. Börja varje ny rad med en restbit (minst 20 cm lång) från förra raden. Tvärfogsförskjutningen från en plankrad till en annan bör vara minst 40 cm.

Steg 9

Passa in den sista plankraden försiktigt. Om plankbredden är smal, fogas den sista radens huvudfogar in i varandra med slagklossens smala sida. Ta bort distanskilarna efter läggningen.

Steg 10

Invid elementrör måste man ta ur ett hål som är 3 cm större än rörets diameter. Såga ut en V-formad "passbit", limma, passa in och fixera med en kil tills att limmet har härdat. Dölj sedan ursparningen med elementrosetter. Korta av dörrkarmar i trä så pass mycket att en planka med ljudisolering passar in därunder, så att laminatgolvet får utrymme att röra sig även här.

Steg 11

För ett perfekt avslut fäster du sockelklamrarna på väggen med ett avstånd om 40-50 cm, och sätter dit de tillsågade socklarna.