Přejít na obsah

Návod na pokládku laminátové podlahy

Pokládka laminátu

Před pokládkou laminátu dbejte následujících pokynů!

Nejdříve si prosím přečtěte celý návod na pokládku! Dodržujte přesně tyto pokyny, zachováte si tak záruční nároky v plné výši. Zkontrolujte panely za dobrých světelných podmínek, zda nevykazují vady. U zpracovaných panelů již nemůžete uplatnit reklamační nároky. Nezapomeňte, že tato laminátová podlaha není vhodná pro vlhké prostory, jako např. koupelnu a saunu.

Příprava

 • Balíky uskladněte po dobu 48 hodin před pokládkou v klimatických podmínkách, které odpovídají podmínkám při pokládce.
 • Důležitým předpokladem pro pokládku a dlouhodobé zachování hodnoty laminátové podlahy je pokojové klima s cca 20°C a relativní vlhkostí vzduchu 50-70%.
 • Podklad musí být absolutně rovný, suchý, čistý a musí mít dostatečnou nosnost. Nerovnosti podlahy větší než 3 mm na 1m musí být odborně vyrovnány.
 • Při pokládce na minerální podklady ( např. na beton, cementovou stěrku, anhydritovou stěrku a kamennou dlažbu apod.) je nutno provést měření vlhkosti. Stěrka nesmí před pokládkou překročit tuto zbytkovou vlhkost:
  cementová stěrka; s podlahovým topením < 1,8% CM; bez podlahového topení < 2,0% CM, anhydritová stěrka; s podlahovým topením < 0,3% CM; bez podlahového topení < 0,5% CM
 • Podlahový koberec není vhodný podklad a před pokl ádkou je nutno jej odstranit!
 • Laminátová podlaha se pokl ádá jako plovoucí podlaha a nesmí být na podklad přilepena, připevněna hřebíky nebo upevněna jiným způsobem (např. pomocí zarážek dveří)!
 • Doporučujeme panely před pokládkou roztřídit podle požadovaného průběhu vzoru a příp. podle barevných odstínů.
 • Otevřené balíky okamžitě zpracujte!

 

K montáži potřebujete

 • Podložku na tlumení kročejového hluku
 • PE fólii
 • distanční klínky
 • dorazový kolík
 • montážní pomůcky
 • stahovák na podlahu
 • pilku
 • kladívko (min. 300 g)
 • tužku
 • skládací metr.
 • V případě potřeby: Clickguard™
 • bílé lepidlo D3
 • hmotu na utěsnění spár

Pokládka laminátu se systémem 1clic2go pure

 1. První panel přiložte perem ke stěně!
 2. Druhý panel zacvakněte na čelní straně do prvního panelu.
 3. Takto pokračujte s dalšími panely až na konec řady.
 4. Druhou řadu panelů položte s odsazením a po podélné straně zacvakněte.
 5. Přidejte další řadu panelů jako v [2] a zacvakněte.

Pokládka laminátu s Clic-systémem

V závislosti na místě použití se nabízí tři možnosti pokládky:

 • A Rychlá pokládka bez lepidla.
 • B Pokládka s pomocí Clickguard™. Clickguard™ chrání podlahu trvale proti vlivu vlhkosti shora. Podlahu lze znovu sejmou a nově položit.
 • C Pokládka s lepidlem také poskytuje trvalou ochranu proti vlhkosti, práce je však náročnější a podlahu již není možné demontovat pro případnou další pokládku.

Před pokládkou na minerální podklady je nezbytně nutné položit formou vany vhodnou 1. parozábranu (PE fólii) na ochranu proti vlhkosti. Pásy položte tak, aby se cca 20 cm překrývaly, a upevněte je lepidlem Jedná-li se o dřevěný podklad, nesmí se na něj pokládat PE fólie.

Pro tlumení kročejov ého hluku použijte prosím pěnovou polyethylenovou fólii či jinou vhodnou podložku. Pásy pokládejte stejným směrem jako panely.

Nejsou-li stěny rovné, přeneste prosím průběh stěny na první řadu panelů a panely příslušně zařízněte. Před pokládkou změřte také hloubku místnosti. Pokud by šířka poslední řady panelů měla být nižší než 5 cm, pak je zapotřebí rozdělit tento zbývající rozměr rovnoměrně na první a poslední řadu panelů, takže obě řady budou přiříznuty do stejné šířky panelů. Je nezbytně nutné dodržet 12-15 mm odstup okraje od stěn, trubek topení, pilířů, zarážek dveří apod., tento odstup zafixujte distančními klínky. Je-li plocha pokládky větší než 8 metrů na délku resp. na šířku, pak je zapotřebí vytvořit dilatační spáry (o šířce min. 2 cm). Tuto skutečnost je zapotřebí zohlednit také při pokládce ve více místnostech. Zde je nutno plochy přerušit v oblasti dveřních zárubní. Dilatační spáry lze odborně překrýt příslušnými profily. Doporučení: Panely pokládejte v podélném směru k hlavnímu zdroji světla.

S pokládkou začněte v levém rohu místnosti. První panel položte perem ke stěně a pomocí distanční klínku zajistěte odstup od kraje. Panely pokládejte ve stanoveném pořadí. (viz obr.)

Druhou řadu začněte s polovičním panelem nebo se zbytkem 1. řady. Dlouhou stranu panelu s perem vsaďte šikmo v úhlu 30° do dolní části drážky již položených panelů a s lehkým tlakem směrem dolů panel vsaďte. Po položení pak pomocí kladívka a přirážecího špalíku uzavřete příčné spáry. To je díky výrobě s přechodným lícováním velmi snadné. Panely do sebe bez problémů zapadnou.

Tip! Montážní pomůcku ( část panelu s profilací podélného pera) zásadn ě nasazujte k pod élné straně ve výšce obou čelních spár. Zabráníte tím poškození při uzavírání panelů. V případě lepení naneste dostatek bílého lepidla typu D3 resp. Clickguard™ na horní část pera. Vystupující lepidlo seškrábněte po cca 10 minutách v suchém stavu pomocí umělohmotné stěrky. Zbytky odstraňte pomocí prostředku na odstranění lepidla, pomocí houbičky, případně čisté teplé vody. Při použití Clickguard™ postupujte dle návodu k použití.

Poslední panel v řadě otočte pro přiříznutí o 180°, dekorační stranou nahoru vedle již položené řady (drážky k sobě) a ke stěně. Na čelní stěně nezapomeňte na odstup od kraje. Označte si délku panelu a odřízněte. Abyste zabránili roztřepení okrajů, musí strana s dekorem směřovat při použití elektrických děrovek nebo ručních okružních pil dolů. V ostatních případech odřízněte směrem z horní strany panelu.

Poslední panel v řadě zalícujte pomocí stahováku. Od třetí řady pokračujte v pokládce tak, jak je vyobrazeno na obrázku. Každou novou řadu začněte se zbývajícím kusem (o délce min. 20 cm) z minulé řady. Posun příčných spár by u jednotlivých řad měl činit minimálně 40 cm.

Poslední řadu panelů opatrně zalícujte. Čelní spáry poslední řady se při malé šířce panelu vzájemně spojí úzkou stranou přirážecího špalíku. Po pokládce vyjměte distanční kolíky.

U topného potrubí je potřeba vytvořit otvory, které jsou o 3 cm větší než průměr potrubí. Vyřízněte "lícovací kousek" ve tvaru písmene V, naneste lepidlo, přiložte a zajistěte pomocí klínu až do vytvrdnutí lepidla. Otvory následně překryjte sadou určenou pro topná tělesa. Dřevěné dveřní rámy zkraťte prosím tak, aby se pod ně vešel panel s podložkou na tlumení kročejového hluku, aby se laminátová podlaha mohla i zde v případě kolísání klimatu bez problémů rozpínat.

Pro perfektní zakončení umístěte u zdi v odstupu 40-50 cm svorky pro soklové lišty a nasaďte na ně vhodně přiříznuté soklové lišty.