:

Tiráž

Provozovatelem těchto internetových stránek je společnost
BAUHAUS E-Business GmbH & Co. KG
Gutenbergstraße 21
D-68219 Mannheim

DIČ: DE 156673152
Obvodní soud Mannheim: HRA 3983

Telefon: +49 621 3905 490
Telefax: +49 621 3732 90
E-Mail: service@bauhaus.info

Osobně ručící společník

Werkhaus GmbH
Sídlo: Mannheim
Obvodní soud Mannheim: HRB 6145
Jednatel: Bernd Baus, Alexander J. Drueppel, Lutz Fiedler

Upozornění na zákonnou odpovědnost

Přes pečlivou kontrolu obsahu neneseme odpovědnost za obsahy externích linků. Za obsah stran, na které odkazují linky, jsou odpovědní výhradně jejich provozovatelé.

Prohlášení o ochraně údajů

BAUHAUS si přeje, aby Vaše používání našich internetových stránek probíhalo bezpečně a uspokojivě. BAUHAUS neustále usiluje o to, aby jednal v souladu s platným právem na ochranu údajů. Níže uvedená směrnice o ochraně údajů Vás informuje, kdy a kde získáváme osobní údaje a jak můžete tento proces kontrolovat.

Tato směrnice se vztahuje na internetové stránky na adrese www.bauhaus-ag.de resp www.bauhaus.info. Protože nabídku trvale rozšiřujeme, může v ojedinělých případech dojít ke změnám. Doporučujeme Vám tedy, abyste si tuto směrnici pravidelně přečetli.

Směrnice o ochraně údajů

Naše internetové stránky můžete zpravidla otevřít, aniž byste museli uvádět informace o Vaší osobě. Bude-li v některých případech zapotřebí uvést Vaše jméno, adresu či jiné osobní údaje, budete na tuto skutečnost předem upozorněni. Pokud se rozhodnete uvést nám nebo našim obchodním partnerům přes internet Vaše osobní údaje, abychom například mohli vyřídit korespondenci s Vámi či realizovat objednávku, pak budou Vaše osobní údaje získány, uloženy a používány s maximální opatrností a při dodržování příslušných zákonů.

Informace o užívání

Otevřením našich internetových stránek získáváme informace o jejich používání. My tyto údaje vyhodnocujeme, abychom sledovali trendy a sestavovali statistiky, při všech opatřeních však dodržujeme vysoké bezpečnostní standardy Zákona o ochraně údajů v telekomunikačních službách (TDDSG) a Nařízení o ochraně údajů pro telekomunikační společnosti (TDSV). Díky tomu je vyloučeno, že údaje o užívání či uživatelské profily budou spojeny s osobními údaji a vznikne "skleněný uživatel".

Vyloučení záruk

Nepřebíráme žádné záruky za správnost veškerých údajů. Příspěvky využívají zdroje, které považujeme za důvěryhodné. Ručení nebo záruky za aktuálnost, správnost a úplnost informací, které dáváme k dispozici, tedy nemůžeme převzít.

Komerční používání a/nebo šíření obsahů těchto internetových stránek vyžaduje písemný souhlas.

Údaje na našich internetových stránkách byly sestaveny pečlivě a jsou v souladu s aktuálně známým stavem vědy a techniky. Stav znalostí a zkušeností se trvale dále rozvíjí. Dbejte prosím na to, abyste před prováděním prací vždy zjistili nejnovější stav internetových stránek. Pochopte prosím, že u údajů na těchto stránkách musíme omezit naše ručení na úmysl, hrubou nedbalost a porušení zásadních povinností. Popsaná použití produktů nemohou zohlednit zvláštní podmínky v každém jednotlivém případě. Zkontrolujte tedy u použitých prostředků, zda jsou vhodné pro konkrétní účel použití a v každém případě dodržujte pokyny k použití a údaje výrobce.

Obrázek úvěry

© fotolia.com

©Adrian - Fotolia.com, ©Douglas Feer - Fotolia.com, ©STOLBTSOV ALEXANDRE - Fotolia.com, ©Paco Ayala - Fotolia.com, ©KNSTUDIOS - Fotolia.com, ©Ian Walker - Folotlia.com, ©Rafa Irusta - Fotolia.com, ©Martina Chmielewski - Fotolia.com, ©Maria Goncalves - Fotolia.com, ©fred goldstein - Fotolia.com, ©SERDAR YAGCI - Fotolia.com, ©Ferianda Cakrajaya - Fotolia.com, ©Freefly - Fotolia.com, ©Radim Strojek - Fotolia.com ©Frank Boston - Fotolia.com

Google Analytics

Tyto internetové stránky používají službu Google Analytics. Tuto službu poskytuje společnost Google Inc. a služba umožňuje analyzovat používání internetových stránek. Informace o Vašem používání těchto internetových stránek (včetně Vaší IP adresy), které jsou získány pomocí Google Analytics, jsou přenášeny na server společnosti Google Inc. v USA a tam uloženy. Google použije tyto informace pro vyhodnocení Vašeho užívání těchto internetových stránek, aby vytvořil zprávy o aktivitách na těchto stránkách pro jejich provozovatele a aby poskytoval další služby spojené s užíváním těchto internetových stránek a internetu vůbec. Google v žádném případě nespojí Vaši IP adresu s jinými údaji, které má Google k dispozici. Používáním těchto internetových stránek vyslovujete svůj souhlas se zpracováním údajů získaných o Vás společností Google způsobem výše popsaným a k účelu výše uvedenému. Deaktivační doplněk pro prohlížeče od Google Analytics poskytuje návštěvníkovi internetových stránek více kontroly nad tím, které údaje Google Analytics u navštívených stránek získává. Tento doplněk sdělí java scriptu (ga.js) Google Analytics, že nemají být do Google Analytics předány žádné informace o návštěvě internetových stránek. Deaktivační doplněk pro prohlížeče od Google Analytics nezamezí předávání informací do internetových stránek či jiných analytických služeb.


Nähere Informationen hierzu finden Sie unter http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de bzw. unter https://www.google.de/intl/de/policies/ (allgemeine Informationen zu Google Analytics und Datenschutz). Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Webseite Google Analytics um den Code „gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten.

webmanagement gesagt.getan. OG - www.gesagt-getan.at


nahoru

CMS