Zum Inhalt
Serviceområde
Berätta för oss vad du tänker på!
0049 621 3905 1000
Ring vår kundtjänst!
Samtalstider:
Mo - Fr 08:00 -20:00 und Sa 08:00 -18:00
Vi hjälper dig gärna i vår chatt.
Här hittar du svar på dina frågor!

Impressum

Operatör av dessa internetsidor är
BAUHAUS E-Business GmbH & Co. KG
Gutenbergstraße 21
D-68219 Mannheim

VAT-nr: DE 156673152
Tingsrätt Mannheim: HRA 3983

Telefon: +49 621 3905 490
Telefax: +49 621 3732 90
E-post: info@logoclic.info

Personligt ansvarig bolagsman

Werkhaus GmbH
Huvudkontoret: Mannheim
Tingsrätt Mannheim: HRB 6145
VD: Bernd Baus, Alexander J. Drueppel, Lutz Fiedler

Ansvarsfriskrivning

Trots noggrann innehållskontroll ansvarar vi inte för innehållet i externa länkar. För innehållet på länkade webbsidor ansvarar uteslutande dess respektive operatör.

Dataskydd

Det är BAUHAUS' önskan att du skall kunna använda våra internetsidor på ett säkert och nöjaktigt sätt. BAUHAUS strävar alltid efter att agera enligt gällande dataskyddslagstiftning. Nedanstående riktlinje avseende dataintegritet beskriver när och var vi samlar in personrelaterade uppgifter och hur du kan kontrollera denna process.

Denna riktlinje avser internetsidorna under URL www.bauhaus.info. Eftersom vi utökar vår verksamhet kontinuerligt, kan det inträffa att uppdateringar sker. Vi rekommenderar dig därför att du läser denna riktlinje regelbundet.

Dataskyddsriktlinje

Normalt kan du gå till vår internetsajt utan att behöva lämna uppgifter om din person. Om det i det enskilda fallet skulle krävas att du uppger ditt namn, adress eller andra personuppgifter, görs du uppmärksam på detta i förväg. Om du väljer att lämna personuppgifter till oss eller våra samarbetspartners via internet, för t.ex. hantering av korrespondens eller i beställningssammanhang, kommer vi att samla in, lagra och behandla dina personuppgifter med största omsorg och enligt gällande lagstiftning.

Användningsuppgifter

När våra internetsidor besöks, erhåller vi användningsuppgifter som vi analyserar för att se trender och sammanställa statistik. Vi följer dock alltid de höga säkerhetsstandarderna i den tyska teletjänstdatalagen ("Teledienstedatenschutzgesetz", TDDSG) och den tyska dataskyddsförordningen för telekomföretag ("Datenschutzverordnung für Telekommunikationsunternehmen", TDSV). Detta gör att användningsuppgifter eller användningsprofiler inte kan kopplas ihop med personuppgifter och skapa "anonyma användare".

Ansvarsfriskrivning (disclaimer)

Vi ikläder oss ingen garanti för korrektheten i innehållet. Källorna bakom bidragen anser vi vara tillförlitliga. Ansvar eller garanti för aktualiteten, korrektheten och fullständigheten hos den tillhandahållna informationen kan därför inte göras gällande.

Det kommersiella användandet och/eller spridningen av innehållet på dessa internetsidor kräver skriftligt godkännande.

Uppgifterna på våra internetsidor har tagits fram med omsorg och enligt vid var tidpunkt kända vetenskapliga och tekniska rön. Kunskaps- och erfarenhetsutvecklingen fortskrider kontinuerligt. Därför bör du kontrollera att du, innan arbetet utförs, alltid har den senaste utgåvan av internetsidorna tillgänglig. Vi ber om förståelse för att vi måste begränsa vårt ansvar till uppsåt, grov vårdslöshet och kränkning av viktiga skyldigheter för uppgifterna på dessa sidor. De beskrivna produkttillämpningarna kan inte ta hänsyn till särskilda förhållanden som råder i det enskilda fallet. Kontrollera därför de använda produkterna när det gäller lämpligheten för ett konkret ändamål och följ alltid bruksanvisningen och informationen från tillverkaren.

Poängtal

© stock.adobe.com

©Adrian - Fotolia.com, ©Douglas Feer - Fotolia.com, ©STOLBTSOV ALEXANDRE - Fotolia.com, ©Paco Ayala - Fotolia.com, ©KNSTUDIOS - Fotolia.com, ©Ian Walker - Folotlia.com, ©Rafa Irusta - Fotolia.com, ©Martina Chmielewski - Fotolia.com, ©Maria Goncalves - Fotolia.com, ©fred goldstein - Fotolia.com, ©SERDAR YAGCI - Fotolia.com, ©Ferianda Cakrajaya - Fotolia.com, ©Freefly - Fotolia.com, ©Radim Strojek - Fotolia.com ©Frank Boston - Fotolia.com

Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc., som möjliggör en analys av användandet av webbplatsen. Den information som genereras av Google Analytics om din användning av denna webbplats (inkl. din IP-adress) överförs till en server hos Google Inc. i USA och lagras där. Google använder denna information till att utvärdera din användning av webbplatsen, att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteterna till webbplatsoperatören och att leverera andra tjänster förknippade med webbplats- och internetanvändningen. Google kopplar aldrig ihop din IP-adress med andra data hos Google. I och med att du använder denna webbplats förklarar du dig införstådd med bearbetningen genom Google av de data som samlas in via den på ovan beskrivet sätt och i det ovan beskrivna syftet. Deaktiverings-add-on för läsare från Google Analytics ger webbplatsbesökaren mer kontroll över vilka data som samlas in av Google Analytics om anropade webbplatser. Add-on meddelar JavaScript (ga.js) hos Google Analytics att ingen information om webbplatsbesöket skall överföras till Google Analytics. Deaktiverings-add-on för läsare från Google Analytics förhindrar inte att information överförs till webbplatsen eller till andra webbanalystjänster.

webmanagement gesagt.getan. GmbH - www.gesagt-getan.at