Till innehållet

Egenskaper

Innovativa Idéer för hemmet

Laminatgolven från LOGOCLIC® övertygar inte bara med en unik hemkänsla, utan även med innovativa teknologier, mycket goda egenskaper och bra idéer - t.ex. antistatsystemet, som förhindrar elektrisk upp- och urladdning. Eller den integrerade rumsljuddämpningen, som inte bara gör läggning av extramaterial överflödig, utan som också påverkar rumsklangen positivt. Alla LOGOCLIC®-produkter är ljusäkta, okänsliga mot fläckar, extremt tåliga och ytterst hållbara. Ett verkligt kvalitetsarbete - inte minst därför att alla LOGOCLIC®-produkter tillverkas i Tyskland. Alltså verkligt bra idéer!

Silentos - det tysta golvet med stegljuddämpning

Ett laminatgolv som låter precis som ett golv av massiva träplankor när man går på det? Det är inga problem med LOGOCLIC® Silentos! Detta tack vare en endast 0,3 mm tunn termoplastbeläggning, som omvandlar en del av ljudenergin till värmeenergi. Och även om skiktet är så tunt, minskar det ljudet med 50 %*, d.v.s. med mer än 10 dB. Så åstadkoms inte bara en klart trevliga rumsatmosfär - även läggningen blir enklare, kostnadseffektivare och miljövänligare: lämpar sig för all slags golvvärme.

Silentos Pro - det tysta golvet med steg- och rumsljuddämpning

Massiva träplankor har ett särskilt "sound": när man går på dem låter det mjukt, varmt och behagligt. En effekt som är svår att åstadkomma med laminat - såvida inte man använder en LOGOCLIC®-produkt som Ambienta. Detta är försedda med en alldeles speciell steg- och rumsljuddämpning.

Antistatbehandling

Aj! Alla har upplevt det: intet ont anande tar man i ett dörrhandtag och får en stöt. Orsaken till denna i och för sig ofarliga men otrevliga elektriska urladdning är elektrostatisk uppladdning. Det antistatsystem som är integrerat i LOGOCLIC® och som är officiellt certifierat, ser till att uppladdning inte kan uppstå. Skälet är laminatet genom sin ledande förmåga alltid skapar jordning, att laminatets laddning alltid är neutral och att det inte uppstår laddningsutjämningar vid beröring med andra ytor. Alltså: slut på obehaget, slut på de sprakande upplevelserna!

Neverending - ett ändlöst intryck

Intrycket av ett ändlöst golv uppstår genom att övergångarna mellan plankorna är sömlös. Med knappt synliga tvärsfogar och V-fogar på långsidorna gör plankorna att golvet ser större ut. Här förmedlas charmen av äkta träplankor med ett genomgående utseende.

Den längsgående fogen hos LOGOCLIC®-laminatgolv övertygar inte bara med högsta kvalitetsnivå och mycket enkel läggningsteknik, utan skapar också ett storskaligt intryck av rummet. LOGOCLIC®-laminatgolv med runtomgående V-fog har samma charm som ett riktigt trägolv. Fogarna ger golvet en spännande plankeffekt och skapar en unik känsla i hemmet.

  • Lättskötta, dammavvisande och okänsliga mot fläckar
  • Resistenta mot hushållskemikalier
  • Okänsliga mot cigarrettglöd: inga brännmärken uppstår. Dessutom är LOGOCLIC®-laminatgolv svårantändliga.
  • Ljusäkta: LOGOCLIC®-laminatgolv blir inte missfärgade av solstrålning.
  • Tyst: särskild dämpning och ytbeläggning minskar stegljudet.
  • Robusta: LOGOCLIC®-laminatgolv är slag-, rep- och slitagetåliga.
  • Antistatiskt: det officiellt certifierade antistatsystemet, som är inbyggt i LOGOCLIC®-laminatgolv, ser till att obehagliga urladdningar inte uppstår.
  • Naturliga: LOGOCLIC®-laminatgolv består till 95% av trä.
  • Lämpliga för allergiker: tack vare den slutna ytan hos LOGOCLIC®-laminatgolv finns det ingen näringskälla för allergiframkallande mikroorganismer och de kan inte föröka sig.
  • Mycket enkla att lägga