Till innehållet

Montering av profiler

Förberedelser
1. Mät
Bestäm den erforderliga längden. Beakta geringsvinklar.
2. Planera
Gör en skiss och kontrollera hur mycket dyblar och skruv som behövs.
3. Kapa till
Beakta geringsvinklarna vid kapning. Avgrada snittkanterna.

Montering av LOGOCLIC® profiler

  1. Borra hål.
  2. Placera dybeln i skenan genom att passa in den.
  3. Knacka in listen.
  1. Borra hål.
  2. Skruva dit listen.
  1. Dra av skyddspapperet.
  2. Tryck profilen på plats.