Til Indhold

Profilernes montering

Forberedelse
1. Måling
Bestem nødvendig længde. Husk geringer.
2. Planlægning
Tegn grundplanen og bestem det nødvendige antal dyvler og skruer.
3. Tilskæring
Husk geringer ved tilskæring. Slib skærekanterne let.

Montering vha. dyvler

  1. Bor huller
  2. Placér dyvlerne inde i skinnen ved at forskyde den.
  3. Bank listen ind
  1. Bor huller.
  2. Skru listen på.
  1. Tag beskyttelsesfolien af.
  2. Tryk profilen fast.
LÆGNINGSVEJLEDNINGER
Læg­ning af la­mi­nat