Přejít na obsah

Montáž profilů

Příprava
1. Vyměření
Určete potřebné délky. Pamatujte na úhly zkosení.
2. Plánování
Nakreslete si půdorys a spočítejte případný potřebný počet hmoždinek a šroubů
3. Zkracování
Při zkracování pamatujte na úhly zkosení. Hrany řezů zbavte otřepů.
  1. Vyvrtejte otvory
  2. Hmoždinky nastavte do požadované polohy v liště prostým posunutím
  3. Přiklapněte lištu
  1. Vyvrtejte otvory
  2. Lištu přišroubujte
  1. Stáhněte ochranný papír.
  2. Profil přitlačte.