Til Indhold

Listernes montering

Forberedelse

 1. Måling
  Inden listen skæres til, skal den nødvendige længde bestemmes. Tag ved måling af væggen hensyn til geringen eller evt. brug af hjørne- eller overgangsforbindelser.
   
 2. Planlægning
  En skitse eller tegning letter planlægningen. Denne kan bruges til at fastlægge den nødvendige mængde lister og forbindelsesstykker samt antallet af monteringsclips.
   
 3. Tilskæring
  Tag hensyn til geringer eller evt. forbindelsesstykker, når listerne skæres til. Alt efter monteringssystem skal listerne være længere (ved gering) eller kortere (forbindelsesstykker).
Listernes montering
Montering ved hjælp af clips
 1. Montering af clips
 2. Påsætning af gulvliste
Montering ved hjælp af integrerede bæreliste
 1. Montering af bærelisten med skruer
 2. Påsætning af gulvlisten forfra
Montering ved hjælp af limning
 1. Påfør lim
 2. Sæt gulvlisten på forfra
LÆGNINGSVEJLEDNINGER
Læg­ning af la­mi­nat