Till innehållet

Montering av lister

Förberedelser

Innan du sågar till listen måste du bestämma vilken längd som behövs. Vid väggmätningen måste du överväga om du behöver geringssåga eller ev. använda hörn- resp. övergångsbitar.

En planskiss är till hjälp i arbetet. Använd den för att bestämma hur mycket lister, förbindningsstycken och monteringsclips som behövs.

Vid kapningen av listerna behöver du geringssåga eller använda förbindningsstycken. Beroende på monteringssystem ökar (gering) resp. minskar (förbindningsstycken) listlängden.

Montering med clips
  1. Montering av clips
  2. Montera golvlist
Montering med inbyggd bärarlist
  1. Montering av skruvbar bärarlist
  2. Sätt på golvlisten framifrån
Montering genom limning
  1. Applicera limmet
  2. Tryck på golvlisten framifrån