Zum Inhalt
Serviceområde
Berätta för oss vad du tänker på!
0049 621 3905 1000
Ring vår kundtjänst!
Samtalstider:
Mo - Fr 08:00 -20:00 und Sa 08:00 -18:00
Vi hjälper dig gärna i vår chatt.
Här hittar du svar på dina frågor!

FAQ

Laminate
Top 10
Profiles
Skirtings
Laying
Insulation
Various
Laminate
What is the best way to clean and care for my LOGOCLIC® laminate flooring?

Laminate from LOGOCLIC® is extremely easy to maintain, smooth and sturdy. It is difficult for dirt to stick. For this reason, it is sufficient to vacuum or wipe down with a damp cloth. Fine dust can be removed in no time. This makes simple and straightforward cleaning of the laminate flooring possible. Nevertheless, you should heed a few basic rules to ensure long years of enjoyment of your laminate flooring.

 1. Before cleaning, the floor should be vacuumed or swept to remove coarse dust and dirt.
 2. In the next step, the laminate floor is mopped. Here, the rule is: use as little water as possible. Experts call this damp cleaning – only just damp, as if the floor has been wet by a light mist. If too much water is used, the water can collect in the joints, leading to swelling of the coreboard.
 3. If you like, you can wipe the floor down with a dry cloth afterwards – preventing streaking.
 4. You can also add LOGOCLIC® laminate cleaner to the cleaning water. This contains additional care substances which serve to maintain the optimum appearance of the laminate floor.
What do I do if I have scratches or surface marks in the laminate?

Although laminate flooring from LOGOCLIC® is resistant to impact, scratches and abrasion, scratches can still appear in the laminate flooring over time. But that is no reason to remove the whole floor straight away! You can quickly and easily repair individual scratches – and the laminate floor will look like new again.

During installation, the hammer fell on the floor and now a piece of the surface has chipped off. What can we do without replacing the entire floor? 

Laminate flooring from LOGOCLIC® is resistant to impact, scratches and abrasion and is very robust. But it is not a miracle floor and so even this flooring can show scratches or dents over time. Yet laminate is very easy to care for – and that includes repairs.

Top 10
Varför ångspärr? 

Ångspärrsfolie förhindrar inträngning av fukt via underlaget. Ångspärrar behöver läggas vid mineraliska underlag eftersom vattenånga går ner i marken och kan orsaka fuktskador.

Kan jag lägga laminat på golvvärme? 

Genom den höga materialtätheten är laminat mycket väl lämpat för läggning på varmvattenbaserad golvvärme. Värmen kan passera genom materialet mycket bra och ger en optimal värmeledningsförmåga. Eftersom varmvattenbasserad golvvärme flytspacklas in, är det viktigt att göra en fuktkontroll samt en uppvärmnig efter protokoll innan laminatet läggs. Även vid läggning av laminat på golvvärme, lägger man ut en PE-folie i ett första steg. 

Man bör välja rumsisolering i form av ett material med hög materialtäthet som filt, gummi respektive Pro Acoustic. Dessa material är mellan 3 och 8 mm tjocka. Om underlagen gör en begränsad i val av laminat rekommenderar vi laminat som Silentos som har en mycket god värmeledningsförmåga och är endast 0.3 mm tjock.

Hur tjockt är laminat? 

Planktjockleken ligger mellan 7 mm och 10 mm. Vid valet bör man se till de personliga behoven och egenskaperna hos resp. sortiment. I princip gäller följande: profilstabiliteten och sväll- och krympförhållandet är bättre hos tjockare material.

Kan jag lägga laminat på PVC? 

Ja. Även här gäller maximal ojämnhet 3 mm per löpmeter. I detta fall krävs ingen ångspärrfolie.

Vi vill lägga ett laminatgolv på träplank. Vilket underlag skall vi använda?

I princip ska PE-folie/Fuktspärr inte användas till träplank. Detta för att man vill att fukten ska kunna passera genom träet då det är ett levande material. För utjämning av ojämnheter väljer man då ett tjockare underlag. Vi rekommenderar XPS Maxima eller ECO Wood.

Kan jag lägga laminatgolv på klinkers? 

Ja. Om klinkerplattorna har en maximal höjdskillnad på 3 mm per löpmeter och om ångspärrfolie och rumsljuddämpning används.

Hur länge håller laminat?

LOGOCLIC® erbjuder upp till 30 års garanti beroende på vilket golv du väljer.

Vad skall man tänka på när det gäller läggningsriktningen? 

I princip är läggningsriktningen en smaksak. Rekommendationen är att man lägger golvet längs med den huvudsakliga ljuskällan och tvärs mot löpriktningen. Ofta är dock detta inte möjligt, eftersom t.ex. dörrar och fönster sitter mittemot varandra. Här får den egna smaken avgöra.

Laminat kan även läggas diagonalt eller med resp. övergångsprofiler i olika riktningar på golvet. Om underlaget består av ett plankgolv skall laminatpanelerna läggas tvärs mot plankornas längsriktning.

Vi har lagt golvvärme i hela huset och kan inte borra i massan. Hur fäster vi övergångsprofilerna? 

Alla profiler kan enkelt limmas fast på golvet med monteringslim (tänk på härdningstiden!). De flesta profiler är därför försedda med limräfflor på undersidan (för större limningsyta). Som alternativ kan även självhäftande profiler användas.

I vilka format finns laminat? 

Standardformatet på plankorna är 1285 x 192. Dessutom finns det, beroende på sortiment, tjocklekar från 6 mm till 14 mm, och bredder från 123 mm till 327 mm. Vinto-sortimentet har dessutom långplank med 2000 mm längd.

Profiles
The transition from one room to another in our installation situation is over 15 mm. How can such a height difference be bridged? 

Often the floor level of two rooms is different. This difference in height can be a few millimetres, but sometimes more than a centimetre. In this case, you either need special adapter profiles to bridge the gap between the two rooms or you make do with lift-up blocks.

Lift-up blocks are one way of compensating different levels between two rooms. As the name suggests, these installation aids are small blocks that fit into each other, usually made of fibreglass-reinforced plastic. 

LOGOCLIC® also has so-called Champion-flex profiles in its range – these allow a height difference between two floor coverings or rooms of up to 23 mm.

According to the laminate manufacturer's instructions, I have to leave an expansion joint in the middle of the room. What is the easiest way to bridge this “gap”?

Laminate flooring moves – this means that the laminate expands over time due to the temperature in the room. So-called expansion joints must therefore be taken into account when laying laminate flooring. To bridge these joints in a visually appealing way, there are skirtings that cover the distance to the wall and profiles that cover the transition to another room or to another floor covering.

There are various types of profiles in the LOGOCLIC® range. Transition profiles are best suited for expansion joints. These are available in different widths and heights, different colours with different installation options. LOGOCLIC® transition profiles can either be screwed or glued.

What are profiles needed for?

Different floor coverings are often laid in a flat or house. And even if the same floor coverings are used throughout the house, they are not always laid continuously in all rooms. In both cases, joints occur. These want to be hidden and covered. On the one hand, for an attractive appearance, on the other hand, to avoid tripping hazards. This is exactly what profiles are needed for. These create smooth transitions between different floor coverings and ensure perfect edge trims.

What types of profiles for floors are available?

Es gibt folgende Arten von Profilen:

 • Transition profiles: from floor to floor – requires same height
 • Adapter profiles: from floor to floor – compensation of differences in height possible
 • End profiles: laminate to adjacent components (wall, balcony etc.)
 • Angle profile: finishes off stairs and steps
We have underfloor heating throughout the house and cannot drill into the screed. How do we fix the transition profiles?

Two options are available for this:

 • Using assembly adhesive: LOGOCLIC® profiles can not only be attached using screws, most profiles are also suitable for the adhesive method. If this is the case, there are special adhesive grooves on the underside of the profiles. These serve to enlarge the adhesive surface. Attach the transition profiles quickly and easily using assembly adhesive (note setting time).
 • Self-adhesive profiles: Some of the profiles are also self-adhesive and do not require any external adhesive application. Remove the adhesive film just before attaching the profile, then firmly attach the profile to the expansion joint. Prerequisite for this: the floors to be joined should have the same height.
I would like to make the tiled area under my stove rounded and need a corresponding transition profile to the adjacent laminate.

 

Special products are needed to be able to round profiles. It doesn't matter whether you want to bridge a rounding at the tiled area in front of the stove, a column in the room or the round end of a carpet: in each of these cases, a bending profile or a bendable skirting board is necessary. Bending profiles are often made of aluminium or brass and can be bent by hand. In addition to the aluminium or brass version, there are also strips and profiles made of thermoplastic material. 

Why an expansion joint for laminate?

Expansion joints are often also known as movement joints or dilatation joints. They are used to compensate for any swelling or shrinking behaviour of laminate flooring in larger floor areas. Coverings such as parquet or laminate can expand (swell) or contract (shrink) with temperature fluctuations or changes in humidity. These possible changes are compensated for by an expansion joint at door jambs, room transitions or to the wall. The expansion joint is approximately the thickness of the material – ideally around 12 millimetres.

For particularly large laminate areas – for example, from a length or width of eight metres – an additional expansion joint should be planned in the middle of the room to prevent the formation of ripples here.

Would you like to learn more? Then take a look at laying laminate.

We want to cover an unsightly staircase with laminate. Are there special end profiles for this?

Yes. Even stairs can be covered with laminate with a little skill. Since the panels have to be cut to the right width for this, an edge remains through all the layers of the laminate flooring, which is unsightly on the one hand and sensitive on the other. If you want to decorate or conceal this edge and protect it from external influences, LOGOCLIC® is the right choice for you!

The range of profiles includes special end profiles for stairs, so-called angle profiles. In the accessories section you will find an overview of the laminate edging profiles on offer. You can buy these exclusively in the BAUHAUS specialist centres. Please feel free to contact a sales consultant, who will be happy to answer your questions.

Skirtings
The skirting boards on offer are all too high for me. I would like a small, refined skirting.

Yes. LOGOCLIC® offers numerous different strips for an attractive finish for your laminate flooring. If you would prefer a small, refined skirting, you would be well advised to use a quarter round, available in different versions.

Does the decor of the skirting boards always match the floor 100%?

The production processes for laminate flooring and skirting board differ. Laminate flooring from LOGOCLIC® is built up in six layers, comprising footfall and impact sound insulation, a stabilising layer, HDF core material, antistatic paper, decorative layer and an overlay. The decor layer is the paper printed with the desired decor, which is pressed onto the top of the coreboard with melamine resin and together with the overlay under heat.

Skirting boards, on the other hand, are not produced this way. That is why it is not possible to produce skirtings that are one hundred percent “decor-matched” to the floor. However, LOGOCLIC® skirtings are very similar to the decor of the chosen floor.

Why an expansion joint for laminate?

Expansion joints are often also known as movement joints or dilatation joints. They are used to compensate for any swelling or shrinking behaviour of laminate flooring in larger floor areas. Coverings such as parquet or laminate can expand (swell) or contract (shrink) with temperature fluctuations or changes in humidity. These possible changes are compensated for by an expansion joint at door jambs, room transitions or to the wall. The expansion joint is approximately the thickness of the material – ideally around 12 millimetres.

For particularly large laminate areas – for example, from a length or width of eight metres – an additional expansion joint should be planned in the middle of the room to prevent the formation of ripples here.

How can I connect the skirtings at the butt joint?

Quite often, a wall is longer than the standard dimension of a skirting board. In this case, several skirting board sections have to be combined. This results in a butt joint where the two ends of the skirting boards meet. – But how do I avoid the gap between the two skirtings being visible? You have different possibilities:

Connecting skirtings by butt joint: The point where two skirtings meet is known as the “butt joint”. The skirtings can be cut using a so-called mitre cut, at an angle to each other, or be prepared with two straight ends. When connecting the skirtings in this way, it is advisable to attach an installation clip centrally behind the joint in order to be able to mount both skirtings with only one clip.

End caps in the visible area: An alternative to the variant mentioned above is the installation method using end caps. In this case, two end caps are simply glued together to form a “transition cap” – this way you avoid a possible gap at the joint.

How do I fix skirting boards in place?

Whether mounting with clips, with integrated support strip, by nailing or gluing: our instructions will help you with the installation of LOGOCLIC® strips. Nevertheless, the motto applies: good preparation is half the work.

Here you can find the installations of skirtings.

Laying
Can I lay the laminate through the doorway?

No, it is not advisable when laying laminate to “lay the floor through” between two rooms and thus over a doorstep. This is because the laminate swells and shrinks in different ways due to different temperatures and different humidity levels in the individual rooms. It is therefore advisable to leave an expansion gap between the rooms and in the area of the door.

To conceal and bridge this expansion joint, there are profiles of various types and skirtings for the wall gap. 

Can I lay laminate on underfloor heating?

Yes. Due to the high material density, laminate is ideally suited for installation on hot water heating systems. Laminate has optimal thermal conductivity. The heat from the underfloor heating can easily pass through the material and is absorbed very little.

As hot water underfloor heating systems are laid in a screed bed, it is important to carry out a moisture test first and then heat-up according to protocol before laying the laminate

Can I cut laminate with integrated impact sound insulation using a laminate cutter?

The Ambienta product line from LOGOCLIC® impresses with its integrated impact sound insulation, for example. But despite this additional feature, you can easily process laminate from the Ambienta range with the laminate cutter. The impact sound insulation does not make it at all difficult for you to cut the laminate flooring.

This means that Ambienta laminate is also easy to install – just like other product lines from the LOGOCLIC® brand. And many more advantages await you with laminate flooring from LOGOCLIC®

Can I lay laminate on stairs?

Are the stairs in your house or flat worn? Or do you simply want to do a bit of DIY again and give your staircase a new look? Laminate can also be laid on stairs – you have a choice of different decors. To finish off the edges visually and protect them from wear and tear, there are special stair profiles that can be attached quickly and easily using screws or glue.

What needs to be taken into account for the direction in which laminate is laid?

The direction in which laminate is laid refers to the orientation of the individual panels in relation to the walls.

 • Longitudinal direction means alignment parallel to the long side of the room.
 • Transverse direction is parallel to the short side of the room.
 • Diagonal describes alignments that are not at right angles to a wall.

Since there is a lot of work involved in laying laminate and you want to enjoy your floor for a long time, you should consider in advance how you want to lay the floor. 

Do I also have to keep edge spacing for the pipes that run through my laminate at the edge?

Laminate flooring from LOGOCLIC® consists of around 90 percent wood-based materials. This means the floor may swell or shrink over time due to changing temperature and humidity – in other words, the floor expands or contracts. If it expands, the result can be an unsightly ripple in the floor. To avoid this, you should keep an edge spacing from adjacent solid objects as well as from the wall.

As a rule of thumb it can be said that the clearance should be about the same size as the material thickness. With laminate flooring from LOGOCLIC® a clearance of about 12 to 15 mm is recommended.

Why an expansion joint for laminate?

Expansion joints are often also known as movement joints or dilatation joints. They are used to compensate for any swelling or shrinking behaviour of laminate flooring in larger floor areas. Coverings such as parquet or laminate can expand (swell) or contract (shrink) with temperature fluctuations or changes in humidity. These possible changes are compensated for by an expansion joint at door jambs, room transitions or to the wall. The expansion joint is approximately the thickness of the material – ideally around 12 millimetres.

For particularly large laminate areas – for example, from a length or width of eight metres – an additional expansion joint should be planned in the middle of the room to prevent the formation of ripples here.

Learn more about laminate properties.

We want to lay laminate flooring on wooden floorboards. Which underlay do we use? 

In order to lay laminate flooring on old wooden floorboards, there are a few things to bear in mind: As a general rule, polyethylene film should not be used as an intermediate layer, as there must be an exchange of moisture between the laminate flooring and the old floorboards.

You should also take any unevenness in the subfloor into account. This can be evened out with a thicker underlay mat, such as XPS Maxima or special wood fibre boards. At LOGOCLIC® you will find different underlays such as impact sound insulation, vapour barrier or thermal insulation. Some products are true all-rounders.

Can I lay laminate on underfloor heating?

Yes. Due to the high material density, laminate is ideally suited for installation on hot water heating systems. Laminate has optimal thermal conductivity. The heat from the underfloor heating can easily pass through the material and is absorbed very little.

As hot water underfloor heating systems are laid in a screed bed, it is important to carry out a moisture test first and then heat-up according to protocol before laying the laminate.

Learn more about laying laminate.

Are special tools required for laying laminate?

No. At LOGOCLIC® you will find laminate that can be laid quickly and easily using the Clic system. Nevertheless, for a smooth laminate installation it is important to have suitable tools ready. You need:

 • Tapping block
 • Pull iron
 • Hammer
 • Saw (ideal: jig saw)
 • Glue
 • Yardstick/tape measure
 • Angle
 • Pencil
 • Drill for the skirting boards
 • Aluminium adhesive tape for the vapour barrier
 • Carpet/cutting blade for the PE film and impact sound insulation
How do I lay laminate at a crooked wall?

Unfortunately, not every room has only right-angled corners. Laying laminate on sloping walls does require a little skill, but with the right technique it can be mastered even by amateur DIY-ers. As a rule, only one wall in the room is sloping, which also creates only one acute angle. It is important to start laying at the smallest corner (most acute angle). Otherwise the last panels will be very difficult to place.

When walls are crooked, there are always two laying directions available:

 • The panels are aligned with the end (short side) facing the crooked wall
 • The panels are aligned with the side (long side) facing the crooked wall

Learn more about laying laminate.

How do I close the gap between laminate and door frame?

When laminate flooring is being laid, the door frame is often an obstacle that needs to be overcome. Yet what is the best way to do this?

Door frames made of wood: On level with the laminate, cut off the door frame together with the insulation. To measure, it is best to use a piece of section of the laminate and saw off the door frame along the panel, for example, with a plunge saw.

Steel door frames: With steel door frames, you have little chance with a saw. In this case, a recess must be cut in the laminate panel. When doing this, allow a clearance of approximately the thickness of the material – for LOGOCLIC® laminate flooring this means a clearance of around 8 to 15 millimetres.

Any gaps between the door frame and the laminate flooring can be sealed with acrylic – and your floor is protected and the transition is clean.

Do I have to pre-store the laminate before laying it?

Yes. Laminate of the LOGOCLIC® brand is made up to 90 percent from wood-based materials. Laminate flooring thus has the same typical material properties as real wood. This means that the material adapts to the humidity of its environment.Be sure to adjust the laminate flooring to the room climate before laying and store the material for 48 hours before laying in the room where it will be used later.

What needs to be taken into account for wall gap?

Laminate is a wood-based material, the volume of which increases under the influence of moisture and decreases in a dry environment – this is known as swelling and shrinkage. This is why it is essential to maintain a clearance from the wall when laying the laminate.

The clearance should ideally be between 12 and 15 mm; at least the thickness of the material.

Insulation
Why a vapour barrier?

A vapour barrier or vapour retarder is used in the building industry to prevent water vapour from precipitating as condensation in the thermal insulation or flooring. In the laminate flooring sector, the vapour barrier is a film that is usually made of polyethylene (PE film). It prevents moisture from penetrating through the subfloor into the laminate flooring.

We have chosen an insulating underlay that is already equipped with an aluminium foil as a vapour barrier. Is the underlay laid with the silver layer facing upwards or downwards? 

The underlay is laid with the coated side facing upwards. Lay the underlay with the aluminium coating slightly overlapping and glue the joints with aluminium adhesive tape. Some of the aluminium underlays already have an integrated adhesive surface.

How do I reduce the walking noise of laminate flooring? 

Laminate flooring is made up of individual panels. This can cause noise when you walk on it. The subfloor under the laminate floor also plays a role. To reduce the walking noise on the floor covering, there is no alternative to impact sound insulation. But you have two options here:

 • Impact sound insulation as an underlay: Reduce footfall sound by laying an underlay under the laminate flooring. This minimises noise in the room – your neighbours will be grateful too. You will find various types of impact sound insulation in the LOGOCLIC® range.
 • Integrated impact sound insulation: The Ambienta product line, for example, impresses with its integrated impact sound insulation. This means that no additional work step is required for impact sound installation when laying laminate. The laminate ideally dampens walking noises thanks to this integrated insulation.
Which is the best insulating underlay to use with underfloor heating?

If laminate flooring is to be laid over underfloor heating, the heat dissipation must be taken into account. If the floor covering insulates too much, the heat of the underfloor heating will be insufficiently used – thus a lot of energy will be lost.

The following reference values should be observed if insulating underlay is to be used with underfloor heating: the total thermal resistance should not exceed 0.15 m2K/W.

When do I need a vapour barrier film?

A vapour barrier is a PE film which protects the laminate from moisture. Because this film prevents moisture rising into the laminate flooring. If moisture were to penetrate the laminate floor, it would lead to swelling and rippling in the floor covering. You will find various types of vapour barrier films in the LOGOCLIC® range.

Take a look at the laminate insulation.

Which floors are particularly silent?

The laminate Silentos has an integrated impact sound insulation. For the laminate flooring Family you need to lay an insulation carpet pad. This is also done quite easily thanks to integrated adhesive strips.

Various
How long does laminate last? 

The service life of flooring is an important criterion when making a purchase decision. Laminate from LOGOCLIC® is very high quality and therefore also very durable. This can also be seen in the LOGOCLIC® warranty, which lasts for up to 30 years. Do you want to learn more about laminate properties?

Are there any harmful substances in the laminate?

The environmentally friendly laminate floors from LOGOCLIC® are made of more than 90 percent wood from domestic forests. The laminate panels are manufactured with low emissions, without pesticides and without harmful heavy metals or other pollutants. All LOGOCLIC® floors are TÜV-certified and classified as extremely low in harmful substances.

The negative reputation of laminate flooring from the past still carries with it the prejudice that laminate is harmful to health. But this has not been the case for a long time: laminate poses no health risk whatsoever, neither for adults nor for children. 

What does abrasion class mean?

The abrasion class defines the resistance of a laminate floor in accordance with the European standard DIN EN 13329:2006. It is marked as AC1, AC2, AC3, AC4, AC5…

Laminate flooring from LOGOCLIC® is robust as well as resistant to abrasion, impact and scratches. For this reason, the abrasion classes for LOGOCLIC® only start at AC3. 

How is the abrasion class determined?

A test specimen is clamped onto a test fixture and the wheels covered with emery paper, the so-called friction wheels, are placed on the test specimen. Then 100 revolutions are carried out with these wheels. The test specimen is then examined for abrasion. This process is continued until abrasion is clearly visible. This is the initial abrasion point, which is indicated as the IP value – i.e. the point at which a clearly recognisable abrasion of the decor is evident for the first time.

AC3: IP value ≥ 2,000 revolutions

AC4: IP value ≥ 4,000 revolutions

AC5: IP value ≥ 6,000 revolutions

Can laminate be scratched by pets?

Laminate floors from LOGOCLIC® have many outstanding properties. Laminate is easy to maintain, light-fast, antistatic, allergy-friendly and, above all, resistant to impact, scratches and abrasion. For pet owners this means: laminate flooring is robust and cannot become scratched by pets during normal use. Pay attention to the usage classes of laminate flooring – these indicate the resistance of the flooring.

Is the surface of laminate light-fast?

Yes. Laminate flooring from LOGOCLIC® has numerous advantageous properties that make it an ideal floor covering for any living or working situation. In addition to properties such as robustness, abrasion and scratch resistance or antistatic properties, LOGOCLIC® laminate is also absolutely light-fast. This means: no discolouration of the laminate flooring is to be expected when exposed to sunlight.

How pollutant-impacted is laminate?

LOGOCLIC® laminate does not have a pollutant load – this is confirmed by awards such as the Blue Angel or TÜV. In the process, the laminate is tested for its quality properties, pollutants and other factors. Laminate from LOGOCLIC® is also not a burden on the environment, as the floor covering consists of around 90 percent wood-based materials and can be disposed of with normal residual waste.

How high is the wood content in laminate floors?

Laminate flooring from LOGOCLIC® consists of around 90 percent wood-based material from domestic forests. High quality is the hallmark of laminate from LOGOCLIC®. This is also evident in the development and production of our environmentally friendly laminate flooring – nature is a great example here. Production is low-emission, without pesticides and without harmful heavy metals. This also makes the disposal of LOGOCLIC® laminate unproblematic: it can be disposed of with normal residual waste.

Can I seal laminate additionally?

Once laminate flooring has been laid, the question often arises as to whether the floor should also be sealed afterwards. We can reassure you: this is possible. Laminate flooring from LOGOCLIC® consists of more than 90 percent wood-based material and is thus susceptible to moisture. Although the impregnated overlay protects the floor from penetrating moisture, moisture can still be absorbed from the floor via the joints. This could result in swelling. You can remedy this problem with LOGOCLIC® sealant.

What do I put under floors with impact sound integrated floors?

At LOGOCLIC® you will find laminate with integrated footfall and impact sound insulation. This is integrated as the bottommost layer in the laminate’s structure and reduces footfall sound by 50 percent and impact sound by 30 percent. Now the question arises: if impact sound insulation is already integrated, what should be laid under the laminate? Additional impact sound insulation is not necessary. However, a vapour barrier should always be laid.

Is laminate louder than other floor coverings?

A prejudice that still exists is that laminate is louder than parquet or other floor coverings. However, we can dismiss this prejudice: laminate floors from LOGOCLIC® are basically no louder than comparable floor coverings. To further reduce footfall and impact sound, additional insulating underlays for laminate can be used during laying. In the LOGOCLIC® range you will find impact sound insulation in the form of cork mats or felt sheets that are simply laid under the laminate floor. This additional insulation allows you to reduce impact sound and footfall sound.

Learn more about laminate properties.

What is clic laminate?

These days, laying laminate is child’s play. The reason: the simple clic system. Tongue and groove connect the individual panels. In the past, floor boards were laboriously glued together. But now the panels are simple “clicked” into one another and they are connected.

Clic laminate is a glueless connection system. It offers the following advantages:

 • Clic laminate saves time – because it is quick and easy to lay.
 • Clic laminate does not have to be glued, it holds in place with a “click” of tongue and groove.
 • As easy as the laying is, as easy is the removal of the laminate. You can easily take the flooring with you when you move into your new home.
 • Because it is so easy to install yourself, clic laminate also saves you money – because you can lay the laminate flooring yourself and don't need a craftsman to do it for you.
 • If a laminate panel at the edge of the room is damaged, the laminate flooring can be easily repaired. Replace the damaged panel quickly and easily by a new one.
 • The tongue and groove connection prevents gaps from forming with clic laminate.

Learn more about laying laminate.

Which areas is laminate flooring suitable for?

The LOGOCLIC® laminate floor range has the right floor covering for every requirement. Whether it's a hallway, living room, cellar, office or showroom: choose the right usage class, decide on a suitable decor and you can buy the laminate flooring you want at your local BAUHAUS specialist centre.

What does floorboard look, three-strip and two-strip mean?

Laminate flooring is available in different decors and versions. You can choose between dark or light laminate, laminate in tile and stone look or laminate in floorboard look. Depending on your choice, you can create a different living flair in the room. Strip design is also very popular for laminate flooring.

Can I wheel my office chair on laminate flooring?

Whether for a private office at home or for the office at work: laminate is suitable for both private and commercial use. With a view to possible abrasion damage, the question arises as to whether you should use an office chair on laminate. The good news is that all LOGOCLIC® laminate floors are assigned to abrasion classes AC3, AC4 or even AC5! This means that these floor coverings are particularly hard-wearing and wear-resistant. Nevertheless, you can take measures to prevent abrasion from chair castors on the laminate floor. Here are two ways to prevent premature wear and tips for using chairs on laminate in the office.