Till innehållet

Visa upp profilen!

Profiler för harmoniska övergångar

Med LOGOCLIC® profiler kan du utjämna oregelbundenheter, skapa harmoniska övergångar mellan olika golv, få idealiska avslutningar och mycket mer. Nedan beskrivs de olika möjligheter som de många olika profilerna från LOGOCLIC® ger utrymme för.

Med profilerna från LOGOCLIC® skapar du harmoniska övergångar, utjämnar oregelbundenheter eller skapar perfekt avslutningar.

  • För harmonisk, flexibel övergång mellan två lika höga golv använder du övergångsprofiler.
  • Anpassningsprofiler skapar en friktionsfri övergång mellan olika höga golv.
  • Snygga avslutningar ute i kanten av golvet uppnås med kantprofiler.
  • Information om montering av profiler

LOGOCLIC®  Recycling