Till innehållet

Köpa laminatgolv: 5 saker som man bör tänka på

Viktiga tips vid köpet av laminat

Det kan vara svårt att välja när man skall köpa laminatgolv. Det finns trä-, kakel- och stenmönster. För att du skall trivas i hemmet bör du också tänka på kvaliteten på laminatet. Det finns fem kriterier som är viktiga i köpet av laminat.

Undvik irritation redan i köpet av laminatgolvet

Vad skall man tänka på vid köp av laminatgolv? Med så många golv och erbjudanden som finns, är det viktigt att man tänker på vissa kriterier. Ett nytt golv skall ju öka trivseln hemma, inte ge upphov till stress. Vi har sammanställt de viktigaste tipsen som du bör tänka på vid köpet av laminatgolv.

Använd ett laminat med minsta tjocklek på 7 millimeter, räknat utan rumsljuddämpning. Om du köper ett laminatgolv som är tunnare än 7 millimeter, kan clic systemet bli lidande. Dessutom är laminatgolvet känsligare när det gäller repor och fukt.

Kontrollera slitage- resp. användarklassen. Laminatgolv är indelade i användarklasserna hemmiljö och offentlig miljö. Klasserna 21, 22 och 23 täcker in klassen hemmiljö, 31, 32 och 33 står för offentlig miljö, d.v.s. kontor, caféer eller restauranger. Skillnaden är det intensivare utnyttjandet i segmentet offentlig miljö.

Tänk på att även köpa till tillbehör när du handlar laminatet. Förutom rätt val av golv krävs det också rätt läggningsunderlag och arbetsredskap, som t.ex. knäskydd.

En sak som är viktig när man köer laminat är transporten. Låt golvet ligga kvar i originalförpackningen. Det förhindrar ljus- och fuktinverkan samt transportskador.

När du köper laminat måste du räkna med ett visst spill. I regel utgår man ifrån ett spill på 7%. Från och med fem rum bör beräkningen göras med 10% spill.

Med dessa tips och tack vare det enkla clic systemet för LOGOCLIC®-laminatgolven kan ingenting längre gå fel i läggningen av laminatet.