Inhoud:

Leg-instructies

Legplan voor uw laminaatvloer

Neem vóór het leggen van uw laminaat absoluut de instructie in acht. Lees het legplan eerst volledig door, voor u met het leggen begint! Houdt u zich precies aan de aanwijzingen in de instructie, om de volledige waarborg- en garantie-aanspraken te behouden. Controleer de panelen bij goed licht op gebreken. Bij verwerkte panelen kunt u geen garantieclaims meer doen gelden. Pas op, dat deze laminaatvloer niet geschikt is voor vochtige ruimtes, zoals bijv. badkamer en sauna.

Voorbereiding

 • Bewaar de pakketten 48 uur vóór het leggen onder dezelfde klimatologische omstandigheden , als bij het leggen
 • Belangrijke voorwaarde voor de inbouw en een lang behoud van de waarde van de laminaatvloer is een binnenklimaat van ca. 20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50-70%.
 • De ondervloer moet absoluut vlak, droog, schoon en draagkrachtig zijn. Oneffenheden van de vloer van meer dan 3mm op 1m moeten deskundig gelijkgemaakt worden.
 • Bij het leggen op minerale ondergronden, zoals bijv. beton, cement dekvloer, anhydrietvloer en tegels e.a. moet een vochtmeting gedaan worden.
  De dekvloer mag vóór het leggen de volgende restvochtigheid niet overschrijden:
  Cement dekvloer; met vloerverwarming < 1,8% CM; zonder vloerverwarming < 2,0% CM anhydrietvloer ; met vloerverwarming < 0,3% CM; zonder vloerverwarming < 0,5% CM
 • Vloerbedekking is geen geschikte onderlaag en moet dus vóór het leggen verwijderd worden!
 • Een laminaatvloer wordt zwevend gelegd en mag niet op de ondervloer verlijmd, gespijkerd of op andere wijze (bijv. met een deurstopper) gefixeerd worden!
 • Het wordt aanbevolen, de panelen vóór het leggen volgens het gewenste patroonverloop en evtl. volgens kleurnuances te sorteren.
 • Verwerk geopende pakketten onmiddellijk!

Voor de montage heeft u nodig

een contactgeluid-onderlaag, PE-folie, afstandswiggen, slagblokje, montagehulp, trekijzer, zaag, hamer (minstens 300 g), potlood, duimstok naar behoefte: Clickguard™, witte lijm D3, voegenkit

Instructie voor laminaat-leggen met 1clic 2go pure-systeem

 1. Eerste paneel met de veer tegen de wand aanleggen!
 2. Het tweede paneel aan de kopkant in het eerste paneel vastklikken.
 3. Verdere panelen tot einde van de rij vastklikken.
 4. Tweede rij panelen met verspringing leggen en aan de lange zijde vastklikken.
 5. Verdere panelen zoals [2] toevoegen en vastklikken.

1clic 2go pure Download

Instructie voor laminaat-leggen met klik-systeem

Er zijn voor u afhankelijk van toepassingsgebied drie legmogelijkheden:

 • A het lijmloze en snelle leggen
 • B het leggen met Clickguard™. Clickguard™ beschermt de vloer duurzaam tegen blootstelling aan vocht van boven. De vloer kan weer opgenomen worden en opnieuw gelegd worden.
 • C het leggen met lijm biedt eveneens duurzame bescherming tegen vocht, het werk is echter bewerkelijker en een demontage voor een eventuele tweede keer leggen van de vloer is niet meer mogelijk

Legplan en werkwijze

 1. Voor het leggen op minerale ondervloeren moet absoluut een geschikte dampschermfolie (PE-Folie) als bescherming tegen vocht kuipvormig gelegd worden. De banen 20 cm laten overlappen en met plakband fixeren. Bij houten ondergrond mag geen PE-folie gelegd worden.
 2. Gebruik voor contactgeluidisolatie een PE-schuimfolie of een andere geschikte onderlaag. Optimaal is diagonaal leggen ten opzichte van de panelen.
 3. Bij niet rechtlijnige muren neemt u het wandverloop over op de eerste rij panelen en zaagt u de panelen overeenkomstig na. Meet vóór het leggen ook de kamerdiepte. Mocht de laatste rij panelen een breedte van minder dan 5cm hebben, moet u de beschikbare restmaat gelijkmatig over de eerste en de laatste paneelrij opdelen, zodat beide rijen met een gelijke paneelbreedte gesneden worden. Houd absoluut een randafstand aan van 12-15mm tot de wand, tot verwarmingsbuizen, stijlen, deurstoppers enz., die u met afstandswiggen fixeert. Bij het leggen van oppervlakken van meer dan 8m lengte c.q. breedte, zijn uitzetvoegen (min. 2cm breedte) noodzakelijk. Let hier ook op bij het ruimte-overkoepelend leggen. Hier moeten de oppervlakken in de buurt van de deurkozijnen onderbroken worden. Uitzetvoegen kunnen met overeenkomstige profielen op deskundige wijze afgedekt worden. Advies: Leg de panelen in de lengterichting van de belangrijkste lichtbron.
 4. Begin met het leggen in de linker hoek van de kamer. Leg het eerste paneel met de veerkant tegen de wand en verzeker de randafstand met afstandshouders. De andere panelen overeenkomstig de aangegeven volgorde leggen. (zie afb.)
 5. De tweede rij wordt met een half paneel of met de rest van de 1e rij begonnen. De lange veerkant van het paneel schuin in een 30°-hoek in de onderste groefkant van de al liggende panelen plaatsen en met lichte druk naar beneden indraaien. De dwarsvoegen tussen de panelen worden vlak liggend met hamer en slagblokje gesloten. Dit is door de vervaardiging met overgangspassing bijzonder eenvoudig. De panelen klikken probleemloos vast.
 6. Tip! Plaats altijd de montagehulp (paneelstuk met lengteveerprofilering) aan de lange zijde op hoogte van de beide kopvoegen. Hierdoor worden beschadigingen bij het vergrendelen van de panelen voorkomen. Breng in geval van verlijming/verzegeling voldoende witte lijm van het type D3 c.q. Clickguard ™ aan op de bovenste veerkant. De overtollige lijm na ca. 10 min. in gedroogde toestand met een kunststof spatel wegwerken. De restanten moeten met lijmverwijderaar, een krasvrije pad c.q. helder warm water volledig verwijderd worden. Bij de toepassing van Clickguard ™ overeenkomstig de gebruiksaanwijzing werken.
 7. Laatste paneel in de rij voor het op maat snijden 180° draaien, met decorzijde naar boven naast de reeds aanwezige rij (groefkant aan groefkant) en muurzijde leggen. Aan de voorkant rekening houden met randafstand. Paneellengte markeren en afzagen. Ter voorkoming van afbrokkelen van de kanten moet de decorzijde bij gebruik van elektrische decoupeer- of handcirkelzaag naar beneden wijzen. Anders vanaf de bovenkant van het paneel afzagen.
 8. Laatste paneel van de rij met het trekijzer inpassen. Vanaf de derde rij doorlopend leggen zoals in de afb. weergegeven. Elke nieuwe rij met het reststuk (minstens 20cm lengte) van de vorige rij beginnen. De verspringing van de dwarsvoegen van de ene naar de andere rij panelen moet minstens 40cm bedragen.
 9. De laatste rij panelen voorzichtig inpassen. De kopvoegen van de laatste rij worden bij weinig paneelbreedte met de smalle zijde van het slagblokje aan elkaar bevestigd. Na het leggen afstandswiggen verwijderen.
 10. Voor verwarmingsbuizen moeten boorgaten, die 3 cm groter zijn dan de buisdiameter, uitgespaard worden. V-vormig „inpasstuk“ uitzagen, met lijm insmeren, inpassen en met een wig tot de uitharding van de lijm fixeren. Vervolgens uitsparingen met radiator-rozetten bedekken. Houten deurkozijnen zover inkorten, dat een paneel met contactgeluidisolatie eronder past, zodat de laminaatvloer bij klimaatschommelingen ook hier ongehinderd uitzetten kan.
 11. Voor de perfecte afwerking bevestigt u de plintklemmen op een afstand van 40-50cm aan de wand, en steekt de bijpassende op maat gesneden plinten vast.


Verdere leg-video's

Het aanbrengen van een plafondpaneel

Het aanbrengen van wandpanelen


naar boven

CMS