:

Logoclic laminatgulv garantibestemmelser

Logoclic laminatgulv: bo godt med garanti

Logoclic produkter er robuste og har lang levetid – vi gir deg inntil 20 års garanti for dette!

Garantibetingelsene er:

 1. 1. Forleggingen må utføres etter gyldig Logoclic forleggingsveiledning.
 2. I objektområdet må produktene limes tilsvarende forleggingsveiledningen.
 3. Bruk og pleie foretas med hensyn til henvisningene i Logoclic forleggingsveiledning..
 4. Garantien utelukker uvanlige belastninger, mekaniske skader og uriktig pleie.
 5. Som slitasje i dekkskiktet gjelder et sammenhengende sted på minst en cm² flate, hvor dekorskiktet mangler komplett. Slitasjespor på elementkanter er ikke inkludert i garantikravene.
 6. En klage må skje skriftlig, senest 30 dager etter at mangelen oppstod, selgeren må bli vist original kvittering.
 7. Bordgulv med synlige mangler må ikke forlegges. Ved motstridig handling utgår garantiytelsen.
 8. Bauhaus AG forbeholder seg retten til å undersøke reklamert vare på stedet.

Garantiytelsen omfatter:

 1. Ved berettiget reklamasjon repareres eller skiftes de defekte stedene ut etter produsentens valg.
 2. Hvis en dekor ikke kan leveres av produsenten lenger, så blir det gitt en likeverdig erstatning fra det gyldige leveringsprogrammet.
 3. Garantien kan kun gjelde i Tyskland. Utelukkende rettssted er Mannheim.
 4. Garantifristen forlenges ikke ved en garantiytelse. Garantiytelsen retter seg etter varens tidsverdi, dvs. under hele garantitiden reduseres erstatningsytelsen ovenfor varens nye verdi med prosentuell andel iht. garantitiden, dvs.

Kunden overtar differansen mellom tidsverdi og ny verdi.

Tysk rett gjelder med utelukkelse av FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp (CISG).


opp

CMS