:

Forleggingsveiledninger

Forlegging av laminat

Må absolutt leses før forlegging av laminat!

Først må forleggingsveiledningen leses komplett! Hold deg alltid helt etter disse henvisningene, slik at du beholder fullt krav til garanti og ytelser. Kontroller panelene for feil i gode lysforhold. Du kan ikke reklamere paneler som allerede er bearbeidet. Vær oppmerksom på at dette laminatgulvet ikke er egnet for fuktige rom, som f.eks. bad og badstu.

Forberedelse

 • Pakkene må lagres 48 timer før forlegging under samme klimatiske betingelser som ved forlegging.
 • Viktige forutsetninger for montering og lang opprettholdelse av laminatgulvets verdi er et romklima med ca. 20°C og en relativ luftfuktighet på 50-70%.
 • Underlaget må være helt rett, tørt, rent og ha bæreevne. Ujevnheter i gulvet på mer enn 3 mm til 1 m må utjevnes profesjonelt.
 • Ved forlegging på mineralske underlag, slik som betong, sementgulv, anhydrittgulv og steinfliser bl.a. må det utføres en fuktighetsmåling.
  Følgende restfuktighet må gulvet ikke overskride før forlegging:
  Sementgulv; med Fubo-varme < 1,8% CM; uten Fubo-varme < 2,0% CM anhydrittgulv; med Fubo-varme < 0,3% CM; uten Fubo-varme < 0,5% CM
 • Tepper er ikke egnet som underlag og må dermed fjernes før forlegging!
 • Laminatgulv forlegges svømmende og må ikke limes, spikres eller festes på annen måte (f.eks. med dørstopper) på underlaget!
 • Det anbefales å sortere panelene før forlegging iht. ønsket plassering av årringer og ev. etter fargenyanser.
 • Åpne pakker må bearbeides øyeblikkelig

For montering behøver du

PE-folie, avstandskile, slagkloss, monteringshjelp, trekkjern, sag, hammer (min. 300 g), blyant, tommestokk, ved behov: Clickguard™, hvit lim D3, fugetetningsmasse

Laminatforlegging med 1clic 2go pure-system

 1. Første panel legges med fjær mot veggen!
 2. Andre panel klikkes inn i første panel med toppsiden.
 3. Klikk ytterligere panel inn til rekken er ferdig.
 4. Andre panelrekke legges til med forskyvning og klikkes inn på langs.
 5. Ytterligere panel legges til som [2] og klikkes inn.

1clic 2go pure Download

Laminatforlegging med klikksystem

Alt etter bruksområde finnes det tre forleggingsmuligheter:

 • A Rask forlegging uten lim.
 • B Forlegging med Clickguard™. Clickguard™ beskytter gulvet varig mot fuktighet ovenfra. Gulvet kan tas av og forlegges på nytt.
 • C Forlegging med lim gir også varig beskyttelse mot fuktighet, men det er mer arbeid og det er ikke lenger mulig med en demontering for eventuell ny forlegging av gulvet.

 

 1. Før forlegging på mineralske underlag er det nødvendig å forlegge en egnet dampbremsefolie (PE-folie) som et kar, for å beskytte mot fuktighet. Banene overlappes 20 cm og festes med limbånd. Det må ikke forlegges PE-folie på treunderlag.
 2. Banene må forlegges i samme retning som panelene.
 3. Hvis veggene ikke har rette linjer, så overføres veggens forløp på første panelrekke, og panelene tilskjæres tilsvarende. Før forlegging må også rommets dybde måles. Hvis siste panelrekke skulle ha en bredde på mindre enn 5 cm, så må tilgjengelig restmaterial fordeles jevnt på første og siste panelrekke, slik at begge rekker kan tilskjæres med samme panelbredde. Det er nødvendig å overholde en 12-15 mm kantavstand til vegger, ovnsrør, påler, dørstoppere osv., fest med avstandskiler. På forleggingsflater med mer enn 8 m lengde eller bredde må man bruke ekspansjonsfuger (min. 2 cm bredde). Vær også obs på dette ved en forlegging over hele rommet. Her må flatene avbrytes i området til dørstokkene. Bevegelsesfuger kan tildekkes profesjonelt med tilsvarende profiler. Anbefaling: Panelene forlegges på langs til hovedlyskilden.
 4. Begynn forleggingen i venstre hjørne av rommet. Første panel forlegges med fjærsiden mot veggen og kantavstanden sikres med avstandsholder. Ytterligere panel forlegges tilsvarende i angitt rekkefølge. (se bilde)
 5. Andre rekke begynnes med et halvt panel eller restene fra 1 rekke. Den lange fjærsiden til panelet settes in på skrått med 30°-vinkel i nederste kile til panelene som allerede ligger, og dreies inn nedover med lett trykk. Liggende i flukt lukkes tverrfugene mellom panelene med hammer og slagkloss. Dette er spesielt enkelt pga. produksjon med overgangspass. Panelene klikkes inn uten problemer.
 6. Tips! Sett monteringshjelp (panelavsnitt med fjærprofilering på langs) generelt mot langssiden i høyden av de to toppfugene. Gjennom dette unngår du skader under låsing av panelene. Ved liming/forsegling brukes det tilstrekkelig hvit lim D3 eller Clickguard ™ på øvre fjærvange. Lim som kommer ut fjernes etter ca. 10 min. i tørr tilstand med en plastspatel. Rester skal fjernes komplett med limfjerner, pad som ikke lager skraper eller rent varmt vann. Ved bruk av Clickguard ™ må man arbeide iht. bruksanvisningen.
 7. Siste panel i rekken dreies 180° for tilskjæring, legges med dekorsiden pekende oppover ved siden av eksisterende rekke (sporvange mot sporvange) og veggside. Ta hensyn til kantavstanden på toppsiden. Panellengde markeres og sages av. For å unngå at kantene splittes må dekorsiden peke nedover ved bruk av elektriske stikk- eller håndsirkelsager. Ellers sages det fra panelets overside.
 8. Siste panel i rekken tilpasses med trekkjernet. Fra tredje rekke fortsetter forleggingen som vist på bildet. Hver ny rekke begynner med reststykket (min. 20cm lengde) fra forrige rekke. Tverrfugeforskyvning fra en panelrekke til neste bør være minst 40 cm.
 9. Siste panelrekke tilpasses forsiktig. Ved liten panelbredde fuges toppfugene til siste rekke inn i hverandre med den smale siden til slagklossen. Etter forlegging må avstandskile fjernes.
 10. For ovnsrør må det bores hull som er 3 cm større en rørets diameter. V-formet „tilpasningsstykke“ sages ut, limes, tilpasses og festes med en kile til limet er herdet. Deretter forkledes utsparingen med ovnsrosetter. Dørrammer av tre forkortes slik a et panel med fottrinn-isolering passer under, slik at laminatgulvet også kan ekspandere uhindret ved klimasvingninger.
 11. For perfekt avslutning fester du sokkellistklammere på veggen i en avstand på 40-50 cm, og de passende, tilskjærte sokkellistene settes på.

opp

CMS