:

Materijal za popravak

Materijal za popravke

Jednostavan i brz popravak oštećenja u laminatu. Na bazi vode, može se miješati sa svim bojama.


up