:

Paigaldusjuhendid

Laminaadi paigaldamine

Tutvuge juhendiga kindlasti enne laminaadi paigaldamist!

Palun lugege paigaldusjuhend esmalt täielikult läbi! Garantii ja tagatisnõudeõiguse täielikuks olemasoluks järgige täpselt neid juhiseid. Kontrollige hea valgustuse juures paneelidel defektide esinemist. Paigaldatud paneelide osas ei ole Teil enam võimalik esitada reklamatsioone. Pidage silmas, et see laminaatpõrand ei ole ette nähtud paigaldamiseks niisketesse ruumidesse, nagu nt vannituppa ja sauna.

Ettevalmistus

 • Palun hoidke laminaadipakke enne paigaldamist 48 tundi samades klimaatilistes tingimustes nagu toimub paigaldamine.
 • Paigaldamise juures ja laminaatpõranda kvaliteedi pikaajalise püsimise huvides on oluliseks eelduseks ruumis valitsev kliima umbes 20°C ja relatiivne õhuniiskus 50-70%.
 • Aluspõrand peab olema absoluutselt tasane, kuiv, puhas ja stabiilne. Põranda ebatasasused enam kui 3mm vahemikus 1m tuleb nõuetekohaselt kõrvaldada.
 • Paigaldamisel mineraalsetele aluspindadele nagu muuhulgas nt betoon, tsement-tasanduskiht, anhüdriidtsement või kiviplaadid, peab toimuma niiskuse mõõtmine. Järgnevalt toodud jääkniiskust ei ole lubatud tsement-tasanduskihis enne paigaldamist ületada:
  tsement-tasanduskiht; Fubo-küttega < 1,8% CM; ilma Fubo-kütteta < 2,0% CM anhüdriidtsement; Fubo-küttega < 0,3% CM; ilma Fubo-kütteta < 0,5% CM
 • Vaipkate ei sobi aluspinnaks ja tuleb selle tõttu enne paigaldamist eemaldada!
 • Laminaatpõrand paigaldatakse ujuvalt ning seda ei ole lubatud aluspinna külge liimida, naelutada või mõnel muul viisil (nt uksepiiraja abil) kinnitada!
 • Enne paigaldamist on soovitav paneelid vastavalt puidu tekstuuri suunale ja vajadusel värvitoonide järgi sorteerida.
 • Töödelge avatud pakid koheselt!

Montaažiks on Teil vaja

sammumüra isolatsiooni, PE-kilet, distantskiile, löögiklotsi, paigaldusabi, tõmberauda, saagi, haamrit (vähemalt 300 g), pliiatsit, tollipulka Vajadusel: Clickguard™, valget liimi D3, vuugitihendusvahendit Vajadusel: Clickguard™, valget liimi D3, vuugitihendusvahendit

Laminaadi paigaldamine 1clic 2go pure-süsteemiga

 1. Erstes Paigaldage esimene paneel punniga seina poole!
 2. Ühendage teise paneeli ots kõpsuga esimese paneeli otsa külge.
 3. Ühendage järgmised paneelid kuni rea lõpuni klõpsuga üksteise külge.
 4. Paigaldage teine rida paneele nihutatult ja ühendage pikiküljed klõpsuga.
 5. Paigaldage järgmised paneelid joonisel näidatud viisil [2] ja ühendage klõpsuga

1clic 2go pure Download

Paigaldage järgmised paneelid joonisel näidatud viisil [2] ja ühendage klõpsuga.

Vastavalt kasutusvaldkonnale on Teil võimalik kasutada kolme paigaldusviisi:

 • A Liimivaba ja kiire paigaldamine
 • B Paigaldamine Clickguard™abil. Clickguard™ kaitseb põrandat püsivalt pindmise niiskusmõju vastu. Põrandat on võimalik uuesti üles võtta ja veelkord paigaldada.
 • C Paigaldamisel liimi kasutamine annab samuti püsiva kaitse niiskuse vastu, samas on töö maht suurem ja demontaaž põranda võimalikuks teistkordseks paigaldamiseks ei ole enam võimalik.

Paigaldamine

 1. Enne mineraalsetele aluspindadele paigaldamist tuleb kaitseks niiskuse vastu kindlasti vannikujuliselt paigaldada selleks sobiv niiskustõkkekile (PE-kile). Lintide kattumus peab olema 20 cm ning need tuleb kleeplindi abil fikseerida. Puidust aluspinna puhul ei ole lubatud paigaldada PE-kilet.
 2. Palun kasutage sammumüra isolatsioonina PE-vahtkilet või mõnda muud selleks sobivat alusmaterjali. Paigaldage lindid paneelidega samas suunas.
 3. Seinte puhul, mis ei ole sirged, märkige palun esimesele paneelireale seinte ebatasasused ja saagige paneelid vastavalt märgistustele. Mõõtke enne paigaldamist ka ruumi sügavus. Kui viimase paneelirea laius on väiksem kui 5cm, tuleb Teil see ülejäänud laius jagada võrdselt esimese ja viimase paneelirea vahel, selliselt lõigatakse mõlemad paneeliread võrdse laiusega. Jätke seina, küttetorude, tugipostide, uksepiirajate jms suhtes kindlasti 12-15 mm paisumisruumi, seda saate Te fikseerida distantskiilude abil. Paigalduspindade puhul, mille pikkus või laius on suurem kui 8 m, on nõutavad paisumisvuugid (min laiusega 2 cm). Pidage seda silmas ka mitmeid ruume siduva paigaldamise juures. Siin tuleb uksepiitade juures asuvatel pindadel teha läbilõige. Deformatsioonivuuke on võimalik selleks sobivate liistude abil nõuetekohaselt kinni katta. Soovitus: Paigaldage paneelid peamise valgusallika suhtes pikisuunaliselt.
 4. Alustage paigaldamist ruumi vasakust nurgast. Asetage esimene paneel punniga seina suunas ja fikseerige distantskiilu abil kaugus seinast. Paigaldage järgmised paneelid vastavalt etteantud paigaldusjärjestusele. (Vaata joon)
 5. Teist rida alustatakse pooliku paneeliga või 1. reast ülejäänud tükiga. Asetage paneeli pikk punniga serv viltu 30°-nurga all vastu juba paigaldatud paneeli nuudi põhja ja vajutage kerge survega allapoole sisse. Haamri ja löögiklotsi abil fikseeritakse paneelide vahelised ristvuugid ühetasaselt. See on tänu ülemineku reguleerimise võimalusele eriti lihtne. Paneelid ühendatakse lihtsalt klõpsuga.
 6. Soovitus! Kasutage pidevalt paigaldusabi (paneelist lõigatud tükk koos pikisuunas punniga) pikisuunas mõlema otsavuugi kõrgusel. Selliselt välditakse paneelide kahjustamist nende fikseerimisel. Kandke liimimise/pealispinna tihendamise korral piisavalt valget liimi tüüp D3 või Clickguard ™ punni ülemisele servale. Eemaldage väljavoolanud liim umbes 10 minuti möödumisel kuivanuna plastpahtlilabida abil. Jäägid tuleb liimieemaldi, pehme padjakese või puhta vee abil täielikult eemaldada. Clickguard ™ kasutamisel töötage vastavalt kasutusjuhendile.
 7. Lõikamiseks keerake rea viimast paneeli 180° võrra, dekooripoolega üles poole juba olemasoleva rea kõrvale (nuut vastu nuuti) ja vastu seinapoolset serva. Otsa juures tuleb silmas pidada serva jäävat vahemikku. Märgistage paneeli pikkus ja saagige mõõtu. Servadest kildude väljamurdumise vältimiseks peab dekooripool olema elektrilise tikksae või käsiketassae kasutamisel suunatud allapoole. Vastasel juhul tuleb saagida paneeli pealispinna poolt.
 8. Paigaldage rea viimane paneel tõmberaua abil. Alates kolmandast reast tuleb teostada paigaldus nagu on toodud joonisel. Alustage iga uut rida eelneva rea lõputükiga (vähemalt 20 cm pikkune). Ristvuukide nihkevahemik paneelide ühelt realt teisele peab olema vähemalt 40 cm.
 9. Paigaldage viimane paneelide rida ettevaatlikult. Paneelide väikese laiuse puhul kasutatakse viimase rea otsavuukide ühendamiseks löögiklotsi õhukest poolt. Peale paigaldamist eemaldage distantskiilud.
 10. Küttetorude jaoks tuleb puurida avad, mis on 3 cm suuremad kui toru läbimõõt. Saagige V-kujuline „ühendusdetail" välja, liimige see, sobitage ja fikseerige kiilu abil kuni liimi kõvastumiseni. Seejärel katke väljalõiked torurosettidega. Lühendage puidust ukseraami nii palju, et paneel koos sammumüra isolatsiooniga mahub selle alla ja laminaatpõrand saab temperatuuri kõikumiste korral ka siin takistamatult paisuda.
 11. Nõuetekohaseks lõpetamiseks kinnitage sokliliistu klambrid 40-50 cm vahemike järel seina külge ja kinnitage nende külge õigesse mõõtu lõigatud sokliliistud.

to top

CMS