İçindekiler:

Neden genişleme aralıkları?

Genişleme aralıkları döşenecek olan yüzeyin uzunlamasına istikamette 8 m den veya genişlemesine 8 m den fazla olduğu durumlarda gereklidir. Bu durum döşemenin %90 dan fazla ağaç içermesinden kaynaklanmaktadır. (Doğal ağaç istikamette %10 a kadar kısalmakta ve daralmaktadır, laminat ise maksimum +-%1)

Ek Sorular:

« Genel bakışa geri dön


yukarıya