İçindekiler:

Köşe sonunda pervazları nasıl bağlayabilirim?

Pervazlar kör olarak birbirlerine vurulabilir. İki pervazın bir kıskaç üzerine sabitleneceği şekilde köşe bitişinde ortaya bir montaj kıskacı sabitlenir. Köşe sonlarının dolap gibi eşyaların arkasında saklı kalmasına dikkat edilmelidir. Alternatif olarak görünen alanda iki tane son başlık bir „geçiş başlığı“ olarak yapıştırılabilir.

Ek Sorular:

« Genel bakışa geri dön


yukarıya