:

Logoclic laminatni pod Garantne odredbe

Logoclic laminatni pod: dobro stanovati s garancijom

Logoclic proizvodi otporni su i dugovječni - za to Vam dajemo do 20 godina garancije!

Garantni uvjeti su:

 1. Laminat treba postavljati prema važećim Logoclic Vuputama za postavljanje.
 2. U području objekta proizvode treba lijepiti prema uputama za postavljanje.
 3. Proizvode treba koristiti i održavati u skladu s napomenama iz Logoclic uputa za postavljanje.
 4. Neuobičajena opterećenja i mehanička oštećenja te nepropisno održavanje isključuju garanciju.
 5. Habanjem gornjeg sloja smatra se mjesto na kojem na najmanje jednom cm² površine dekorativni sloj u cijelosti nedostaje. Pojava habanja na rubovima elemenata nije pokrivena garancijom.
 6. Prodavaču uz predočenje originalnog računa najkasnije 30 dana nakon pojave nedostatka treba pismeno prijaviti reklamaciju.
 7. Daske s vidljivim nedostacima ne smiju se postavljati. Kod nepoštivanja ovih odredbi, prava iz garancije ne vrijede.
 8. Tvrtka Bauhaus AG zadržava pravo da reklamiranu robu pregleda na licu mjesta.

Garancija obuhvaća:

 1. Ako je reklamacija opravdana, neispravna mjesta po izboru proizvođača besplatno se popravljaju ili mijenjaju.
 2. Ako proizvođač više nije u stanju isporučiti određeni dekor, isporučit će istovrijednu zamjenu iz aktualnog asortimana.
 3. Garancija vrijedi samo u Njemačkoj. Isključivo mjesto nadležnog suda je Mannheim.
 4. Ako dođe do korištenja garantnih prava, garantni rok se ne produžuje. Garantna prava ravnaju se prema vremenskoj vrijednosti robe, tj. za vrijeme cjelokupnog trajanja garancije garantna usluga u odnosu na novu vrijednost robe godišnje se smanjuje za određeni postotak u odnosu na trajanje garancije, tj.

U slučaju korištenja garantnih prava kupac snosi razliku između vremenske vrijednosti i nove vrijednosti.

Vrijedi njemački zakon uz isključenje Sporazuma Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (CISG).


up

CMS