İçindekiler:

Şişmeler

Şişmeler
aralıklardan nemlilik girmesi durumunda meydana gelir. Bu nedenle dökülmüş olan su derhal temizlenmelidir. Şişmeler asıl olarak panel köşelerindeki "kabarmalardan", panellerdeki tabak şeklinde çökmelerden, uzunlamasına istikamette çapraz olarak ortaya çıkmaktadır. 

« Genel bakışa dön


yukarıya


This website uses Cookies that are necessary for full use of the website.
Detailed information about the use of Cookies on this website can be found in our data privacy policy.
There, the use of Cookies can also be declined.
Accept