İçindekiler:

Şişmeler

Şişmeler
aralıklardan nemlilik girmesi durumunda meydana gelir. Bu nedenle dökülmüş olan su derhal temizlenmelidir. Şişmeler asıl olarak panel köşelerindeki "kabarmalardan", panellerdeki tabak şeklinde çökmelerden, uzunlamasına istikamette çapraz olarak ortaya çıkmaktadır. 

« Genel bakışa dön


yukarıya