Innehåll:

Miljökretslopp och ekologisk balans

Laminat från LOGOCLIC® – mot klimatomvandlingen

Produktionen och själva laminatet från LOGOCLIC® är miljövänligt. Trä används som material i tillverkningen av laminat, därmed frisätts inte CO₂, utan binds. Dessutom tas endast så mycket trä ur skogen som kan återväxa på naturligt sätt. Detta ger ett intakt miljökretslopp och en positiv ekologisk balans.

Exempel på besparing av CO2

Ett exempel: för 1 m³ högkomprimerad fiberskiva (HDF) behöver vi ca 850 kg trä. I 850 kg/m³ trä finns 1.555,5 kg CO₂ bundet. Alltså finns det i en m² golv vid en genomsnittlig tjocklek på 7,4mm råskiva 1.555,5 kg/m³ * 0,0074m = 11,51 kg CO₂ bundet. Ju mer CO₂ som binds, desto mindre kommer ut i miljön.

Produkter från LOGOCLIC® sparar in CO2 för miljöns skull

Produkterna från LOGOCLIC® binder varje år 4,05 miljoner ton CO₂. Det motsvarar utsläpp från 710 000 hushåll. Vi bearbetar kapfärdigt rundvirke av bästa kvalitet och förädlar biprodukterna vid sågning till trämaterial. Rester som inte går att förädla omvandlas i våra biomassakraftverk till miljövänlig el och värme för produktionen, något som sparar in ca 690 000 ton CO₂ jämfört med energiutvinning från naturgas.

Skogar som CO2-ackumulatorer

Skogar är CO₂-ackumulatorer som spelar en viktig roll sett mot bakgrunden av den ökande CO₂-halten i atmosfären. Ca 85% av CO₂ i världen är bundet i skogarnas trä. Alltså är skogsbruk en form av klimatskydd. Så länge som bara så mycket trä tas ut som återväxer under samma period - man talar då om hållbart skogsbruk - är skogens CO₂-balans neutral.

Röjning förstärkar klimatomvandlingen

Men om skogar äntligen skärs ned eller bränns, frigörs CO2 som är bunden i årtionden eller till och med århundraden igen, vilket främjar växthuseffekten. Nästan en femtedel av de konstgjorda CO₂-utsläppen för närvarande (från och med 2005) kommer från slash-and-burn-skogen i tropiska skogar.

Hållbart laminat är ett steg i rätt riktning

Därför är en hållbar produktion av laminat extremt viktig. Vårt produktionssätt och omvandlingen av biomassa till miljövänlig el har som syfte att motverka klimatomvandlingen. Därför är miljöskyddet en viktig del av filosofin för LOGOCLIC®.

Källa: BRÜNIG, E.F., 1990: Forstwirtschaft und Klimaänderung. Allgem. Forstz. 45: 258-261.


upp

CMS