:

Logoclic ламинатни под Гарантне одредбе

Logoclic производи су робусни и дуготрајни – за то Вам ми дајемо гаранцију до 20 година!

Logoclic Produkte sind robust und langlebig – darauf geben wir Ihnen bis zu 20 Jahre Garantie!

Гарантни услови су:

 1. Полагање се мора извршити према важећем Logoclic Упутству за полагање.
 2. У подручју објекта се мора извршити лепљење производа у складу са Упутством за полагање.
 3. Употреба и одржавање се морају проводити узимајући у обзир упутства Logoclic Упутства за полагање.
 4. Ванредна оптерећења и механичка оштећења као и непрописно одржавање искључују гаранцију.
 5. Као отирање покривног слоја вреди повезано место од најмање једног куадратзентиметер површине, на ком у потпуности недостаје декорни слој. Појаве отирања на ивицама елемента нису садржане у правима на гаранцију.
 6. Рекламација се мора писмено пријавити продавачу са оригиналном потврдом о куповини, најкасније 30 дана после појаве недостатка.
 7. Даске са видљивим недостацима се не смеју положити. Код противног поступања отпада право на гаранцију.
 8. Bauhaus AG си задржава право провођења вештачења рекламиране робе на лицу места.

Гарантна услуга обухвата:

 1. Код оправдане рекламације се дефектна места према избору произвођача бесплатно поправљају или мењају.
 2. Ако неки декор више није испоручив од стране произвођача, тада се даје замена истог квалитета из дотичног важећег програма испоруке.
 3. Гаранција може да вреди само у Немачкој. Искључива судска надлежност је Mannheim.
 4. Ако дође до права на гаранцију, не продужава се гарантни рок. Право на гаранцију се одређује према временској вредности робе, тј. за цело време гарантног периода се смањује услуга замене у односу на вредност нове робе годишње за одстотни удео у односу на гарантни период, тј.

Код кориштења купац сноси разлику између временске вредности и вредности нове робе.

Применяется законодательство Германии за исключением Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров (CISG).


нацх обен

CMS