:

отисак

Ове интернетске странице уређује
BAUHAUS E-Business GmbH & Co. KG
Gutenbergstraße 21
D-68219 Mannheim

ИД-бр. за порез на промет: DE 156673152
Општински суд Mannheim: HRA 3983

Телефон: +49 621 3905 490
Телефакс: +49 621 3732 90
E-Mail: info@logoclic.info

Члан друштва са личном одговорношћу

Werkhaus GmbH
Sedištu: Mannheim
Општински суд Mannheim: HRB 6145
Директор: Bernd Baus, Alexander J. Drueppel, Lutz Fiedler

Izjava o ograničenju odgovornosti

Uprkos brižljivoj kontroli sadržaja, ne preuzimamo odgovornost za sadržaj spoljašnjih poveznica. Za sadržaj Internet stranica sa poveznica odgovorni su isključivo njihovi korisnici.

Изјава о заштити података

BAUHAUS жели, да Ваше кориштење наших интернетских страница протиче сигурно и задовољавајуће. BAUHAUS увек настоји поступати у складу са важећим правом о заштити података. Следећа смерница о заштити података Вас информише, када и где ми похрањујемо личне податке и како Ви можете да контролишете тај поступак.

Ова смерница се односи на интернетске странице под URL www.bauhaus.info. Пошто ми стално разрађујемо ту понуду, у појединачном случају може да дође до новина. Ми Вам због тог препоручујемо, да редовно читате ову смерницу.

Смерница о заштити података

Ви у правилу можете позвати нашу интернетску страницу без давања било каквих личних података. Ако су у појединачном случају потребни Ваше име и презиме, адреса или други лични подаци, претходно Вам указујемо на то. Ако се Ви одлучите, да нама или нашим пословним партнерима преко интернета проследите личне податке, да би се могла нпр. одвијати кореспонденција или провести нека наруџба, ми ћемо Ваше личне податке похранити, меморисати и посупати са њима уз највећу бригу и уз придржавање одговарајућих закона.

Подаци о кориштењу

Позивањем наше интернетске странице ми добивамо податке о кориштењу. Ми процењујемо ове податке, да бисмо препознали трендове и израдили статистике, али код свих мера се ипак придржавамо високих сигурносних стандарда Закона о заштити података телеуслуга (TDDSG) и Правилника о заштити података за телекомуникациона предузећа (TDSV). Овим се искључује, да се подаци о кориштењу или профили кориштења повежу са личним подацима и да настане „стаклени корисник“.

Искључење јамства (Disclaimer)

Ми не преузимамо гаранцију за тачност свих садржаја. Прилози се заснивају на изворима, које ми сматрамо поузданим. Због тог се не може преузети јамство или гаранција за актуелност, тачност и потпуност расположивих информација.

За комерцијално кориштење и/или прослеђивање садржаја ових интернетских страница потребна је писмена сагласност.

Подаци на нашим интернетским страницама су пажљиво израђени и на дотично познатом нивоу развоја науке и технике. Стање знања и искуства се стално усавршава. Због тог молимо, да пазите на то, да пре извршења радова увек прочитате најновије стање интернетске странице. Молимо, да имате разумевања за то, да ми за податке на овим страницама морамо ограничити своје јамство на намеру, грубу немарност и кршење битних обавеза. Описане примене производа не могу узети у обзир посебне околности појединачног случаја. Молимо, да због тог проверите погодност употребљених производа за конкретну сврху примене и у сваком случају узмете у обзир Упутство за употребу и податке произвођача.

кредит

© fotolia.com

©Adrian - Fotolia.com, ©Douglas Feer - Fotolia.com, ©STOLBTSOV ALEXANDRE - Fotolia.com, ©Paco Ayala - Fotolia.com, ©KNSTUDIOS - Fotolia.com, ©Ian Walker - Folotlia.com, ©Rafa Irusta - Fotolia.com, ©Martina Chmielewski - Fotolia.com, ©Maria Goncalves - Fotolia.com, ©fred goldstein - Fotolia.com, ©SERDAR YAGCI - Fotolia.com, ©Ferianda Cakrajaya - Fotolia.com, ©Freefly - Fotolia.com, ©Radim Strojek - Fotolia.com ©Frank Boston - Fotolia.com

Google Analytics

Ова Website користи Google Analytics, услугу Web-анализе фирме Google Inc., да би се омогућила анализа кориштења ове Website. Информације добивене употребом Google Analytics о Вашем кориштењу ове Website (укључујући Вашу IP-адресу) се преносе на један сервер фирме Google Inc. у САД-у и тамо се меморишу. Google ће користити ове информације за процену Вашег кориштења ове Website, састављање извештаја о активностима Website за уређивача ове Website и за провођење осталих услуга повезаних са кориштењем Website и интернета. Google неће ни у ком случају Вашу IP-адресу повезивати са другим пподацима Google-а. Кориштењем ове Website Ви дајете своју сагласност са обрадом података које је Google сазнао о Вама на горе описани начин и у горе наведену сврху. Деактивациони-Add-on за Browser у Google Analytics даје посетиоцу Website више контроле о том, који подаци се похрањују о позваним Websites у Google Analytics. Add-on саопштава JavaScript (ga.js) у Google Analytics, да не треба проследити информације о посети Website-Besuch у Google Analytics. Деактивациони-Add-on за Browser у Google Analytics не спречава, да се проследе информације на Website или друге сервисе за Web-анализу.


Nähere Informationen hierzu finden Sie unter https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de bzw. unter https://www.google.de/intl/de/policies/ (allgemeine Informationen zu Google Analytics und Datenschutz). Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Webseite Google Analytics um den Code „gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten.

webmanagement gesagt.getan. GmbH - www.gesagt-getan.at


нацх обен

CMS