Inhoud:

Verklaring inzake gegevensbescherming

Uw privacy is belangrijk voor ons. U moet zich bij ons veilig voelen. Daarom letten wij en onze toezichthouder voor de gegevensbescherming op de naleving van de specificaties inzake gegevensbescherming, met name van de vanaf 25 mei 2018 geldende Europese basisverordening gegevensbescherming (DSGVO) en de federale wet bescherming persoonsgegevens (BDSG-nieuw). Onderstaand willen wij u informeren voor welke doeleinden uw gegevens verzameld en gebruikt worden en hoe u uw rechten kunt uitoefenen. De verklaring inzake gegevensbescherming kunt u op ieder willekeurig moment via het tabblad “Gegevensbescherming” onderaan iedere pagina van onze online shop oproepen en afdrukken.

Onze EDP-systemen zijn door technische en organisatorische maatregelen tegen toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen, alsmede tegen verlies en vernieling beveiligd.

naam en contactgegevens van de verantwoordelijke

BAUHAUS AG
Filiaal Mannheim
Gutenbergstraße 21
68167 Mannheim
Telefon: 0800 3905 000
E-Mail: datenschutz@bauhaus.info

contactgegevens van de toezichthouder voor gegevensbescherming

Indien u als klant of medewerker vragen over de omgang met uw gegevens onder het gegevensbeschermingsrecht hebt, staan er twee mogelijkheden tot uw beschikking om uw vragen te bespreken of uw verzoek door te geven:

 • neem voor algemene aanvragen over de gegevensbescherming en informatieaanvragen met precieze vermelding van uw verzoek en uw contactadres contact op met het team gegevensbescherming BAUHAUS op: datenschutz@bauhaus.info
 • Voor speciale aanvragen kunt u op ieder willekeurig moment ook rechtstreeks contact opnemen met de belaste toezichthouder voor gegevensbescherming: datenschutzbeauftragter@bauhaus.info oder 0621/3905-9801.

doel en juridische basis van de gegevensverwerking

U kunt er zeker van zijn: Wij verwerken uw gegevens in het centrale klantgegevensbeheer van de Duitse BAUHAUS-vennootschappen (www.bauhaus.info/gesellschaften) uitsluitend om te voldoen aan uw aanvragen, om te voldoen aan de contracten en deze af te handelen (incl. betalingsafwikkeling), voor eigen reclamedoeleinden en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. De verwerking vindt plaats op basis van de Europese basisverordening gegevensbescherming en de federale wet bescherming persoonsgegevens.

Contactformulier

De gegevens die u in het formulier “Uw persoonlijke gegevens” invoert, gebruiken wij voor de beantwoording van uw aanvraag, voor de uitvoering van maatregelen voorafgaande aan het contract en mocht het tot de afsluiting van contracten komen, om te voldoen aan de contracten.

Juridische basis van de gegevensverwerking is art. 6 al. 1 lit b DS GVO.

Andere gegevens worden automatisch bij het bezoek aan de website door onze IT-systemen geregistreerd. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het oproepen van de pagina). De registratie van deze gegevens vindt automatisch plaats, zodra u toegang krijgt tot onze website.

De gegevens worden opgeslagen om bij beëindiging van het kansspel de winnaars vast te stellen.

Server-logbestanden

De provider van de pagina’s verzamelt automatisch informatie en slaat deze op in zogenaamde server-logbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

 • browsertype en browserversie
 • gebruikt besturingssysteem
 • referrer URL
 • hostnaam van de computer die toegang maakt
 • tijdstip van de serveraanvraag
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet met andere gegevensbronnen samengevoegd.

Deze gegevens worden voor het volgende doeleinde verzameld:

 • voor de doelgerichte informatie wat betreft nieuwigheden over offertes/producten
 • voor de afhandeling van updates van het klanten-kaartsysteem
 • voor de afhandeling van uw aanvraag
 • voor de koopafwikkeling
 • voor de contractafwikkeling
 • voor de kansspelafwikkeling

Basis voor de gegevensverwerking is art. 6 al. 1 lit. f DSGVO, waarmee de verwerking van gegevens voor het voldoen aan een contract of maatregelen voorafgaande aan het contract wordt toegestaan.

*IP-adres

Het IP-adres wordt uitsluitend gebruikt, voor zover dit als waarborg van de rechtmatige belangen van de verantwoordelijke of van een derde noodzakelijk is, indien niet de belangen of grondrechten en basisvrijheden van de betrokken persoon, waarbij de bescherming van persoonsgerelateerde gegevens nodig is, prevaleren (bijv. ter vervolging van rechten en voor het oplossen van strafbare feiten). De verwerking vindt plaats conform art 6 al. 1 lit. f DS GVO.

Cookies

Om het gebruik van onze website te vereenvoudigen, gebruiken wij “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op de vaste schijf van uw computer opgeslagen kunnen worden en nuttig zijn voor het gebruik van onze website. Wij gebruiken cookies om beter te begrijpen hoe onze website gebruikt wordt en om een verbeterde navigatie mogelijk te maken. Cookies maken het ons bovendien mogelijk om te herkennen of u onze website reeds eerder bezocht hebt of dat u een nieuwe bezoeker bent. Door cookies die wij gebruiken, worden uw persoonsgerelateerde gegevens niet opgeslagen. Indien u geen cookies wilt ontvangen, stelt u uw internetbrowser dienovereenkomstig in. Juridische basis is art 6 al. 1 lit a DS GVO.

Onze website verwerkt de volgende cookies:

 • Absoluut noodzakelijke cookies om fundamentele functies van de website te garanderen.
 • CookieConsent: Dient voor het opslaan van de toestemming voor het cookie-gebruik.
 • Functionele cookies om de prestatie van de website te garanderen
 • Performance-cookies om de gebruikersbelevenis te verbeteren.

Cookies in detail:

 • _ga: Google Analytics-cookie voor de herkenning van terugkerende gebruikers.
 • _gat: Google Analytics-cookie voor de meting van het gebruikersgedrag.
 • cookiesAllowed: Voor de herkenning of de cookie-dialoog reeds bevestigd is.
 • MICE_SESSID: Wordt door het Mice Framework gebruikt om ingelogde users te identificeren.
 • pathTracking: Wird vom Mice Framework verwendet um nicht eingeloggte User zu identifizieren.
 • miceWebsiteVersion: Informatie over de versie van het gebruikte framework.

SSL- c.q. TLS-codering

Deze site maakt om veiligheidsredenen en ter beveiliging van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen, die u aan ons als eigenaar van de site stuurt, gebruik van een SSL- c.q. TLS-codering. Een gecodeerde verbinding herkent u eraan dat de adresregel van de browser van “http://” in “https://” verandert en aan het slot-symbool in uw browserregel.

Als de SSL- c.q. TLS-codering geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons overdraagt niet door derden meegelezen worden.

Google Web Fonts

Deze website maakt voor de uniforme weergave van lettertypes gebruik van zogenaamde web-fonts, die door Google ter beschikking worden gesteld. Bij het oproepen van een pagina laadt uw browser de noodzakelijke web-fonts in uw browsercache, om teksten en lettertypes correct weer te geven.

Voor dit doeleinde moet de door u gebruikte browser verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor komt Google te weten dat uw IP-adres via onze website is opgeroepen. Het gebruik van Google web-fonts vindt plaats in het belang van een uniforme en aantrekkelijke weergave van ons online aanbod. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van art. 6 al. 1 lit. f DSGVO.

Als uw browser web-fonts niet ondersteunt, wordt er een standaard lettertype van uw computer gebruikt.

Nadere informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de verklaring inzake gegevensbescherming van Google: https://www.google.com/policies/privacy/

Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, V.S. (“Google”) op de juridische basis van het overwegende rechtmatige belang (analyse van het websitegebruik). Wij hebben daarvoor met Google een contract voor de opdrachtgegevensverwerking afgesloten.

Bij het oproepen van onze website wordt via een software een verbinding met de servers van Google tot stand gebracht en worden gegevens aan servers van Google die zich deels in de V.S. bevinden doorgegeven. Google Analytics gebruikt bovendien cookies voor het opslaan van informatie over de website-gebruiker en voor de analyse van het gebruik van de website door de website-gebruikers.

Deze website gebruikt de functie "IP-anonimisering". Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van het verdrag over de Europese Economische Ruimte van tevoren afgekort en daarmee geanonimiseerd. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de V.S. overgedragen en daar afgekort.

Volgens informatie van Google zal Google de verzamelde gegevens gebruiken om het gebruik van de website te beoordelen, om reports over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere aan het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten te leveren.

Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden overdragen, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

Gedetailleerde informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming van Google (link naar: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy c.q. https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

Google Analytics deactiveren

U kunt de registratie van uw gebruikersgegevens op onze website in het algemeen voorkomen door in uw webbrowser “Do Not Track” in te stellen. Onze website houdt rekening met het “Do Not Track”-signaal dat uw webbrowser dan aan alle websites verstuurt.

U kunt de registratie van uw gebruikersgegevens door Google Analytics in het algemeen op alle websites voorkomen door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

U kunt de registratie van uw gebruikersgegevens door Google Analytics op deze website voorkomen door te klikken op de volgende link. Er wordt een Opt-out-cookie gegenereerd waarmee de registratie van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website voorkomen wordt: Google Analytics deactiveren.

Google Remarketing

Wij gebruiken de remarketing-technologie van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, V.S.; “Google”). Door deze technologie worden gebruikers die onze internetpagina’s en online diensten reeds bezocht hebben en hun belangstelling voor het aanbod hebben getoond, door doelgerichte reclame op de pagina’s van het Google partner-netwerk opnieuw aangesproken. De weergave van de reclame vindt plaats door het gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die op de computer van de gebruiker opgeslagen worden. Met behulp van de tekstbestanden kan het gebruikersgedrag bij het bezoek van de website geanalyseerd en vervolgens voor doelgerichte productadviezen en op interesses gebaseerde reclame gebruikt worden.

Als u geen op interesses gebaseerde reclame wilt ontvangen, kunt u het gebruik van cookies door Google voor deze doeleinden deactiveren door de pagina https://adssettings.google.de/anonymous op te roepen.

ontvanger van de persoonsgerelateerde gegevens

In het kader van de wettelijke bevoegdheden worden uw persoonsgerelateerde gegevens tegenover de volgende firma’s binnen de Europese Unie openbaar gemaakt:

gesagt.getan. GmbH – Internetagentur in Salzburg
Schloss Glanegg 2, A – 5020 Salzburg
mail: info@gesagt-getan.at
web: www.gesagt-getan.at
tel: +43 6246 20920
fax: +43 6246 2092077

COO Marketing

Makarenkostrasse 7,D-01445 Radebeul
Mail:oberbauer@coo-marketing.com
Tel.: 0159-01400039
mailchimp – Newsletter-verzendsysteem
Google – zoeknetwerk, adwords
BAUHAUS – exploitant van de internetpagina logoclic.info

duur van de gegevensopslag

Wij slaan uw gegevens zo lang op als dat voor het desbetreffende doeleinde nodig is:

 • Contactformulier-/offertegegevens: 1 jaar (terugmelding klant),
 • Contractdocumentatie: 10 jaar
 • IP-gegevens: 3 jaar (regelmatige verjaring)

Voor zover voor bepaalde gegevens, die voor de afwikkeling van koopcontracten verwerkt worden, een fiscale bewaartermijn bestaat (gegevens bewijsstukken), bedraagt de opslagtermijn 6 c.q. 10 jaar. Tijdens deze periode is de verwerking van de gegevens beperkt. De bewaarplicht begint met het einde van het kalenderjaar waarin de offerte afgegeven is c.q. het contract uitgevoerd is.

rechten van de betrokken persoon

Uw rechten als betrokken persoon worden door de BAUHAUS-vennootschappen alomvattend gegarandeerd.

Verzet aantekenen tegen het gebruik van persoonsgegevens voor reclame:

Tegen het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden kunt u op ieder willekeurig moment met werking voor de toekomst bezwaar aantekenen, zonder dat hiervoor andere dan de transmissiekosten volgens de basistarieven ontstaan. Hiervoor staan u onderstaande contacten ter beschikking.

Herroeping van een toestemming:

Uw toestemming in de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens kunt u op ieder willekeurig moment met werking voor de toekomst herroepen. Let er echter op dat daarmee een nieuwe aankoop of het opnieuw vermelden van uw gegevens noodzakelijk wordt. Dit geldt ook voor zover u tegen het verdere gebruik van de gegevens van uw klantenaccount in de online shop bezwaar maakt.

Recht tot bezwaar tegen verwerking volgens art. 6 al. 1 lit. e of f DS GVO

U hebt het recht, om redenen die voortkomen uit uw speciale situatie, op ieder willekeurig moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens op grond van art. 6 al. 1 lit e of f DS GVO, hetgeen op grond van onderstaande voorschriften plaatsvindt:

 • De verwerking is voor de uitoefening van een taak noodzakelijk, die van openbaar belang is of tijdens de uitoefening van openbaar geweld plaatsvindt, die aan de verantwoordelijke overgedragen is of
 • de verwerking is als waarborg van de rechtmatige belangen van de verantwoordelijke of van een derde noodzakelijk, indien niet de belangen of grondrechten en basisvrijheden van de betrokken persoon, waarbij de bescherming van persoonsgerelateerde gegevens nodig is, prevaleren, met name wanneer het bij de betrokken persoon om een kind gaat.

Indien u bezwaar maakt, verwerken wij uw persoonsgerelateerde gegevens in dit geval niet meer, tenzij wij absolute beschermingswaardige redenen voor de verwerking kunnen aantonen, die prevaleren boven uw belangen, rechten en vrijheden, of tenzij de verwerking voor de tegeldemaking, uitoefening of verdediging van rechten dient. Dit geldt ook voor een op deze bepalingen gebaseerde profiling.

Verdere rechten

U hebt de volgende rechten m.b.t. uw opgeslagen persoonsgerelateerde gegevens tegenover de verantwoordelijke:

 • informatie,
 • correctie,
 • wissen of beperking van de verwerking,
 • bezwaar tegen de verwerking,
 • gegevensoverdraagbaarheid,
 • reclamatierecht tegenover toezichthoudende autoriteiten.

Contacten: Hoe kan ik mijn bovenstaande rechten uitoefenen?

Neem om uw rechten uit te oefenen contact op met de BAUHAUS klantenservice: service@bauhaus.info / Tel. 0800 3905 000, met de toezichthouder voor gegevensbescherming (zie boven) of met de verantwoordelijke (zie boven).

Wij zullen uw aanvragen onmiddellijk en conform de wettelijke specificaties kosteloos bewerken en meedelen welke maatregelen wij getroffen hebben.

De bij het BAUHAUS AG-filiaal Mannheim aangestelde gegevensbeschermingscoördinatoren nemen de nakoming van de rechten van de betrokken persoon conform de basisverordening gegevensbescherming (zie onder) over. Rechten van de betrokken persoon.

update en wijziging

De verklaring inzake gegevensbescherming moet af en toe aan de daadwerkelijke situatie en aan de rechtstoestand aangepast worden. Controleer steeds de verklaring inzake gegevensbescherming, voordat u gebruik maakt van ons aanbod, om van mogelijke wijzigingen of updates op de hoogte te zijn.

Versie: …
Stand: 24.05.18
Verklaring inzake gegevensbescherming (PDF)


naar boven

CMS