:

Andmekaitseavaldus

Teie eraelu kaitse on meie jaoks oluline. Te peate end meie juures turvaliselt tundma. Seepärast järgime meie ja meie andmekaitseametnik andmekaitseõigusega seotud nõudeid, eelkõige alates 25. maist 2018. a kehtivast ELi isikuandmete kaitse üldmäärusest ja Saksa andmekaitseseadusest. Alljärgnevalt soovime teid teavitada sellest, millistel eesmärkidel teie andmeid kogutakse ja kasutatakse ning kuidas te saate oma õigusi teostada. Andmekaitseavalduse võite meie veebipoe iga lehe allosas oleva jaotise „Andmekaitse“ kaudu igal ajal avada ja välja trükkida.

Meie arvutisüsteemid on tehniliste ja korralduslike meetmete abil kindlustatud teie andmetele kõrvaliste isikute poolse juurdepääsu, andmete muutmise või levitamise ning kaotsimineku ja hävimise vastu.

Vastutava isiku nimi ja kontaktandmed

BAUHAUS AG
Zweigniederlassung Mannheim
Gutenbergstraße 21
68167 Mannheim
Telefon: 0800 3905 000
E-post: datenschutz@bauhaus.info

Andmekaitseametniku kontaktandmed

Kui teil on kliendi või töötajana küsimusi oma andmete andmekaitseõigusega seotud käitlemise kohta, on teil oma küsimuste selgitamiseks või soovi edastamiseks kaks võimalust:

 • andmekaitse üldküsimuste ja teabenõude korral pöörduge palun koos oma kontaktaadressi ja küsimuse täpse esitamisega ettevõtte BAUHAUS andmekaitsemeeskonna poole aadressil: datenschutz@bauhaus.info
 • konkreetsete küsimuste korral võite lisaks igal ajal pöörduda ka otse määratud andmekaitseametniku poole: datenschutzbeauftragter@bauhaus.info või 0621/3905-9801.

Andmetöötluse eesmärk ja õiguslik alus

Võite olla kindel: Me töötleme teie andmeid kontserni BAUHAUS Saksa äriühingute (www.bauhaus.info/gesellschaften) keskses kliendiandmete haldussüsteemis ainult teie päringute käsitlemiseks, lepingute täitmiseks ja haldamiseks (sh maksmise sooritamine), oma reklaami eesmärgil ning oma seadusjärgsete kohustuste täitmiseks. Töötlemine toimub ELi isikuandmete kaitse üldmääruse ja Saksa andmekaitseseaduse alusel.

Kontaktivorm

Andmeid, mida te sisestate vormi „Teie isikuandmed“, kasutame teie päringule vastamiseks, eellepinguliste meetmete täitmiseks ja kui sõlmitakse lepingud, siis lepingute täitmiseks.

Andmetöötluse õiguslik alus on ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b.

Teisi andmeid koguvad automaatselt veebilehe külastuse ajal meie IT-süsteemid. Need on eelkõige tehnilised andmed (nt internetibrauser, operatsioonisüsteem või lehe avamise kellaaeg). Nende andmete kogumine toimub automaatselt, niipea kui te meie veebilehte külastate.

Andmed salvestatakse selleks, et õnnemängu lõppemisel võitjaid välja selgitada.

Serveri logifailid

Veebilehtede pakkuja kogub ja salvestab automaatselt teavet niinimetatud serveri logifailides, mida teie brauser meile automaatselt edastab. Need on:

 • brauseri tüüp ja versioon
 • kasutatav operatsioonisüsteem
 • eelmise külastatud lehekülje URL
 • juurdepääseva arvuti hostinimi
 • serveripäringu kellaaeg
 • IP-aadress

Neid andmeid ei koondata teiste andmeallikatega.

Neid andmeid kogutakse järgmisel eesmärgil:

 • sihtteabe jagamiseks seoses pakkumiste/toodete uuendustega
 • kliendiregistri uuenduste haldamiseks
 • teie päringu haldamiseks
 • ostude sooritamiseks
 • lepingu täitmiseks
 • õnnemängude haldamiseks

Andmetöötluse aluseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f, mis lubab andmete töötlemist lepingu või eellepinguliste meetmete täitmiseks.

*IP-aadress

IP-aadressi kasutatakse üksnes siis, kui see on vajalik vastutava isiku või kolmanda isiku õigustatud huvide kaitsmiseks, juhul kui puudutatud isiku huvid või põhiõigused ja põhivabadused, mis nõuavad isikuandmete kaitset, ei ole ülekaalukad (nt õigusnõuete järgimiseks ja kuritegude selgitamiseks). Töötlemine toimub vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile f.

Küpsised

Meie veebilehe kasutamise lihtsustamiseks kasutame küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mida teie brauser võib talletada teie arvuti kõvakettale ja mis on kasulikud meie veebilehe kasutamiseks. Me kasutame küpsiseid, et paremini mõista, kuidas meie veebilehte kasutatakse, ja võimaldada paremat navigeerimist. Küpsised võimaldavad meil lisaks tuvastada, kas te olete meie veebilehte juba varem külastanud või olete uus külastaja. Küpsised, mida me kasutame, ei salvesta teie isikuandmeid. Kui te ei soovi küpsiseid saada, seadistage palun oma internetibrauser vastavalt. Õiguslik alus on ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a.

Meie veebileht töötleb järgmisi küpsiseid:

 • tingimata vajalikud küpsised, et tagada veebilehe põhilised funktsioonid;
 • CookieConsent: on mõeldud küpsiste kasutamise nõusoleku salvestamiseks;
 • funktsionaalsed küpsised, et tagada veebilehe toimimine;
 • performance-küpsised, et parandada kasutuselamust.

Küpsiste ülevaade:

 • _ga: Google Analyticsi küpsis korduvate kasutajate tuvastamiseks;
 • _gat: Google Analyticsi küpsis kasutajakäitumise analüüsimiseks;
 • cookiesAllowed: Zur Erkennung ob der Cookie-Dialog bereits bestätigt wurde.
 • MICE_SESSID: seda kasutab Mice Framework, et identifitseerida sisseloginud kasutajaid;
 • pathTracking: seda kasutab Mice Framework, et identifitseerida mitte sisseloginud kasutajaid;
 • miceWebsiteVersion: teave kasutatava süsteemi versiooni kohta.

SSL- või TLS-krüpteerimine

See veebileht kasutab turvalisuse kaalutlustel ja konfidentsiaalse sisu, näiteks teie poolt meile kui lehehaldajale saadetavate tellimuste või päringute edastamise kaitseks SSL- või TLS-krüpteerimist. Krüpteeritud seose tunnete ära sellest, et brauseri aadressiriba „http://“ muutub, olles „https://“, ning teie brauseriribal olevast lukusümbolist.

Kui SSL- või TLS-krüpteerimine on aktiveeritud, ei saa kolmandad isikud teie poolt meile edastatavaid andmeid lugeda.

Google’i veebifondid

See veebileht kasutab kirjatüüpide ühtseks kuvamiseks niinimetatud veebifonte, mida pakub Google. Veebilehe avamisel laadib teie brauser vajalikud veebifondid teie brauseri vahemällu, et tekste ja kirjatüüpe korrektselt kuvada.

Sel eesmärgil peab teie poolt kasutatav brauser looma ühenduse Google’i serveritega. Seeläbi saab Google teavet selle kohta, et meie veebileht avati teie IP-aadressi kaudu. Google’i veebifontide kasutus toimub meie veebipakkumiste ühtse ja atraktiivse kujutamise huvides. Selle puhul on tegemist õigustatud huviga isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f tähenduses.

Kui teie brauser ei toeta veebifonte, kasutab teie arvuti standardkirja.

Täiendavat teavet Google’i veebifontide kohta leiate aadressil https://developers.google.com/fonts/faq ja Google’i andmekaitseavaldusest: https://www.google.com/policies/privacy/

Google Analytics

See veebileht kasutab Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google“) veebianalüüsiteenust Google Analytics ülekaaluka õigustatud huvi õiguslikul alusel (veebilehekasutuse analüüs). Oleme sõlminud selleks Google’iga andmete volitatud töötlemise lepingu.

Meie veebilehe avamisel luuakse tarkvara kaudu ühendus Google’i serveritega ja edastatakse andmed osaliselt USAs asuvatele Google’i serveritele. Google Analytics kasutab lisaks küpsiseid teabe salvestamiseks veebilehe kasutaja kohta ja kasutajate poolse veebilehe kasutamise analüüsimiseks.

See veebileht kasutab funktsiooni „IP anonüümseks muutmine“. Selle abil lühendab Google teie IP-aadressi eelnevalt Euroopa Liidu liikmesriikides või teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepingu riikides ja muudab selle anonüümseks. Ainult erandjuhul edastatakse täielik IP-aadress Google’i serverisse USAs ja lühendatakse seal.

Google’i andmete alusel kasutab Google kogutud andmeid, et hinnata veebilehe kasutust, koostada raporteid veebilehe tegevuste kohta ning osutada teisi veebilehe- ja internetikasutusega seotud teenuseid.

Samuti edastab Google selle teabe vajaduse korral kolmandatele isikutele, kui see on seadusega sätestatud või kui kolmandad isikud töötlevad neid andmeid Google’i tellimusel.

Üksikasjalikumat teavet kasutajaandmete töötlemise kohta Google Analyticsi poolt leiate Google’i andmekaitseavaldusest (link: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy või https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

Google Analyticsi inaktiveerimine

Te võite oma kasutajaandmete kogumist meie veebilehel üldiselt takistada, seadistades oma veebibrauseris „Do Not Track“. Meie veebileht arvestab „Do Not Track“-signaali, mille teie veebibrauser saadab siis kõigile veebilehtedele.

Te võite oma kasutajaandmete kogumist Google Analyticsi poolt üldiselt kõigil veebilehtedel takistada, laadides alla ja installides alljärgnevalt lingilt saadaoleva brauseri pistikprogrammi:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Te võite takistada oma kasutajaandmete kogumist Google Analyticsi poolt ainult sellel veebilehel, klõpsates alljärgnevale lingile. Paigaldatakse keeldumisküpsis, mis takistab teie andmete kogumist selle veebilehe edaspidistel külastustel: Google Analyticsi inaktiveerimine.

Google Remarketing

Me kasutame Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“) taasturunduse tehnoloogiat (Remarketing). Selle tehnoloogia abil pöördutakse uuesti kasutajate poole, kes on meie internetilehti ja veebiteenuseid juba külastanud ning pakkumise vastu huvi tundnud, pakkudes sihipärast reklaami Google’i partnerite võrgustiku lehtedel. Reklaami kuvamine toimub küpsiste kasutamise kaudu. Need on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse kasutaja arvutisse. Tekstifailide abil saab analüüsida kasutajakäitumist veebilehe külastamisel ja seejärel kasutada seda sihipäraste tootesoovituste ning huvil põhineva reklaami jaoks.

Kui te ei soovi saada huvil põhinevat reklaami, võite küpsiste kasutamise Google’i poolt nendeks eesmärkideks inaktiveerida, avades lehe https://adssettings.google.de/anonymous.

Isikuandmete vastuvõtja

Seaduslike volituste raames avaldatakse teie isikuandmed järgmistele firmadele ELi piires:

gesagt.getan. GmbH – Internetagentur in Salzburg
Schloss Glanegg 2, A – 5020 Salzburg
e-post: info@gesagt-getan.at
veeb: www.gesagt-getan.at
tel: +43 6246 20920
faks: +43 6246 2092077

COO Marketing

Makarenkostrasse 7,D-01445 Radebeul
e-post: oberbauer@coo-marketing.com
Tel.: 0159-01400039
mailchimp – uudiskirja saatmise süsteem
Google – otsinguvõrgustik, Adwords
BAUHAUS – internetilehe logoclic.info haldaja

Andmesalvestuse kestus

Me salvestame teie andmeid nii kaua, kui vastav eesmärk nõuab:

 • kontaktivormi/pakkumise andmed: 1 aasta (kliendi tagasiside);
 • lepingudokumendid: 10 aastat;
 • IP-andmed: 3 aastat (tavapärane aegumine).

Kui teatud andmete suhtes, mida töödeldakse ostu-müügilepingute haldamiseks, kehtib maksuõiguslik säilitusperiood (tõendusandmed), on salvestamise periood 6 või 10 aastat. Selle aja jooksul on andmete töötlemine piiratud. Säilituskohustus algab selle kalendriaasta lõpus, mil pakkumine tehti või leping täideti.

Asjaomaste isikute õigused

Teie kui puudutatud isiku õigused on kontserni BAUHAUS äriühingute poolt igati tagatud.

Reklaamist keeldumine:

Te võite oma andmete kasutamise reklaami eesmärgil igal ajal tulevikku suunatult keelata, ilma et selleks tekiks muud kulud peale edastamiskulude põhitariifide järgi. Selleks on teile saadaval järgmised kontaktid.

Nõusoleku tühistamine:

Võite oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks igal ajal tulevikku suunatult tühistada. Palun pange aga tähele, et seetõttu võib olla enne uut ostu vajalik teie andmed uuesti esitada. See kehtib ka siis, kui keelate oma kliendikonto andmete edasise kasutamise BAUHAUSi veebipoes.

Õigus esitada töötlemise vastu vastuväide isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti e või f järgi

Teil on õigus esitada eriolukorrast tulenevatel põhjustel isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti e või f alusel igal ajal vastuväide oma isikuandmete töötlemise vastu, mis toimub järgmiste eeskirjade alusel:

 • töötlemine on vajalik üldiste huvidega seotud ülesande täitmiseks või avaliku võimu teostamiseks, mis on tehtud ülesandeks vastutavale töötlejale, või
 • töötlemine on vajalik vastutava isiku või kolmanda isiku õigustatud huvide kaitsmiseks, juhul kui puudutatud isiku huvid või põhiõigused ja põhivabadused, mis nõuavad isikuandmete kaitset, ei ole ülekaalukad, eelkõige siis, kui puudutatud isiku puhul on tegemist lapsega.

Kui esitate vastuväite, ei töötle me sel juhul enam teie isikuandmeid, välja arvatud siis, kui me saame tõestada töötlemiseks kaalukaid õiguspäraseid põhjusi, mis kaaluvad üles teie huvid, õigused ja vabadused või töötlemine on vajalik õigusnõuete esitamiseks, kasutamiseks või kaitsmiseks. See kehtib ka nendele sätetele toetuva profiilianalüüsi kohta.

Muud õigused

Teil on seoses oma salvestatud isikuandmetega vastutava töötleja ees järgmised õigused:

 • teave,
 • parandamine,
 • kustutamine või töötlemise piiramine,
 • vastuväide töötlemise vastu,
 • andmete liikuvus,
 • õigus esitada kaebus järelevalveasutustele.

Kontaktid. Kuidas ma saan oma eeltoodud õigusi kasutada?

Oma õiguste teostamiseks pöörduge kas ettevõtte BAUHAUS klienditeenindusse: service@bauhaus.info / Tel. 0800 3905 000, andmekaitseametniku (vt ülalt) või vastutava töötleja (vt ülalt) poole.

Me töötleme teie päringuid viivitamata ja tasuta vastavalt seadusandlusega kehtestatud nõuetele ning teatame teile, milliseid meetmeid oleme võtnud.

BAUHAUS AG Mannheimi haruosakonnas töötavad andmekaitsekoordinaatorid võtavad enda peale puudutatud isiku õiguste järgimise vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele (vt alt Asjaomaste isikute õigused).

Ajakohastamine ja muutmine

Andmekaitseavaldust peab aeg-ajalt kohandama tegelikele tingimustele ja õiguskorrale. Palun vaadake andmekaitseavaldus üle, enne kui kasutate meie pakkumist, et olla võimalike muudatuste või uuendustega kursis.

Versioon: …
Seisuga: 24.05.18
Andmekaitseavaldus (PDF)


to top

CMS