:

Nurk, kandiline

Liistude monteerimine

Ettevalmistused

 1. Mõõtmine
  Enne liistu lõikamist tuleb mõõta vajalik pikkus. Pidage seina mõõtmise juures silmas eerunginurga lõikamist või teatud juhtudel nurga- või üleminekuliitmike vajadust.
 2. Planeerimine
  Ruumikujunduse juures on abiks põhiplaani joonis. Selle abil on võimalik kindlaks määrata liistude vajalikku arvu ja juurdekuuluvaid ühendustükke ning monteerimisklambrite arvu.
 3. Mõõtu lõikamine
  Liistude lõikamise juures tuleb silmas pidada eerungit või teatud juhtudel ühendustükke. Vastavalt montaažisüsteemile liistu pikkus kas pikeneb (eerungi puhul) või lüheneb (ühendustükid).

 

Montaaž klambrite abil

 1. Monteerige klambrid
 2. Kinnitage põrandaliist

Montaaž integreeritud kandurliistu abil

 1. Monteerige kruvidega kinnitatav kandurliist
 2. Lükake põrandaliist eestpoolt peale

Montaaž liimimise abil

 1. Kandke liim peale
 2. Suruge põrandaliist eestpoolt vastu

to top

CMS