:

Logoclic laminaatpõranda garantiitingimused

Logoclic laminaatpõrand: garanteeritult ilus elu

Logoclic tooted on vastupidavad ja pika kasutuseaga – me anname Teile kuni 20 aasta pikkuse garantii!

Garantiitingimused on:

 1. Paigaldamine peab toimuma Logoclic kehtiva paigaldusjuhendi järgi.
 2. Esemete piirkonnas peab toimuma toodete liimimine vastavalt paigaldusjuhendile.
 3. Kasutamine ja hooldus peab olema vastavuses Logoclic paigaldusjuhendis toodud juhistega.
 4. Ebaharilike koormuste ja mehaaniliste kahjustuste ning nõuetele mittevastava hoolduse korral garantii ei kehti.
 5. Kattekihi kulumiseks loetakse vähemalt ühe sentimeetri suurust katkematu pinnaga kohta, millel dekoorikiht puudub täielikult. Kulumistunnused elementide servadel ei kuulu garantiinõude alla.
 6. Reklamatsioon tuleb esitada müüjale kirjalikult koos originaalostukviitungiga hiljemalt 30 päeva jooksul alates puuduse tekkimisest.
 7. Nähtavate defektidega laudu ei ole lubatud paigaldada. Eiramisel kaotab garantii kehtivuse.
 8. Bauhaus AG jätab endale õiguse teostada kohapeal ilmnenud puuduste ekspertiisi.

Garantiiteenus sisaldab:

 1. Õigustatud reklamatsiooni korral teostatakse vastavalt tootja valikule kas defektsete kohtade remontimine või need vahetatakse välja.
 2. Juhul kui tootja ei tarni enam seda dekoori, siis see asendatakse samaväärse tootega vastavalt kehtivast tarneprogrammist.
 3. Garantii kehtib ainult Saksamaal. Kohtualluvus on eranditult Mannheim.
 4. Garantiiteenuse korral garantiiaeg ei pikene. Garantiiteenus sõltub toote hetkeväärtusest, st kogu garantiiaja vältel väheneb kahjutasu summa võrreldes kauba ostusummaga ühe aasta osakaalu võrra protsendides kogu garantiiaja pikkuse suhtes, st

Kahjutasunõude puhul jääb kliendi kanda hetkeväärtuse ja ostuväärtuse vaheline diferents.

Kohaldatakse Saksamaa Liitvabariigi seadust, ÜRO konventsiooni kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta (CISG) ei rakendata.  


to top

CMS