:

Гаранционни условия за подовия ламинат Logoclic

Подов ламинат Logoclic: добър живот с гаранция

Продуктите Logoclic са здрави и устойчиви – затова даваме до 20 години гаранция!

Гаранционните условия са:

 1. Полагането трябва да е извършено съгласно валидната инструкция за полагане на Logoclic.
 2. В зоната на обекта трябва да се извърши залепване на продуктите съгласно инструкцията за полагане.
 3. Употребата и поддръжката се извършват при спазване на указанията от инструкцията за полагане на Logoclic.
 4. От гаранцията се изключват необичайните натоварвани и механични увреждания както и неправилната поддръжка.
 5. За износване на покриващия слой се счита непрекъснато място с площ минимум един сантиметър, на което декориращият пласт липсва напълно. Износването по ръбовете на елементите не се съдържа в гаранционните претенции.
 6. Рекламацията се извършва в писмен вид, най-късно 30 дни след настъпване на недостатъка пред продавача, като се представи оригиналният документ за покупка.
 7. Подовите дъски с видими недостатъци не бива да се полагат. При нарушения гаранционната услуга отпада.
 8. Bauhaus AG си запазва правото да извърши експертна оценка на рекламираната стока на место.

Гаранционната услуга обхваща:

 1. При основателна рекламация дефектните места се ремонтират или сменят безплатно по избор на производителя.
 2. Ако даден декор вече не може да бъде доставен от производителя, се прави замяна от съответно валидната програма на доставки.
 3. Гаранцията може да е валидна само в Германия. Изключителна съдебна инстанция е град Манхайм.
 4. Ако се стигне до гаранционна услуга, срокът на гаранцията не се продължава. Гаранционната услуга зависи от времевата стойност на стоката, т.е. през време на целия срок на гаранцията услугата за замяна се намалява във връзка с новата стойност на стоката годишно с процентен дял, отнесен към времето на гаранцията, т.е.

При предявяване на гаранционни претенции клиентът нанася разликата между времевата и новата стойност.

В сила е германското право при изключване на споразумението на Обединените нации за договори относно международни покупки на стоки (CISG).


нагоре

CMS


This website uses Cookies that are necessary for full use of the website.
Detailed information about the use of Cookies on this website can be found in our data privacy policy.
There, the use of Cookies can also be declined.
Accept