:

Завършващи профили

Завършващ профил

Ширина: 30 mm
Височина: 13,5 mm
Дължина: 900 mm

Наричаните също и «сменяеми шини» профили затварят чисто краищата на подовата настилка. Могат да бъдат получени за различни подови равнища.

Завършващ профил

Ширина: 24,5 mm
Височина: 20 mm
Дължина: 1000 mm

Оптимално за всички завършеци и ръбове. Могат да се получат в различни размери. Винтово закрепване или самозалепващи. Елоксирани или с фолио с дървесен декор.

Винкелов профил

Ширина: 40 mm
Височина: 25 mm
Дължина: 1000 mm

Широк винкел за завършека на стълби и ръбове. С рифеловане срещу подхлъзгане. Винтово закрепване. Допълнителни размери могат да се получат от специалната програма.


нагоре


This website uses Cookies that are necessary for full use of the website.
Detailed information about the use of Cookies on this website can be found in our data privacy policy.
There, the use of Cookies can also be declined.
Accept