:

Завършващи профили

Завършващ профил

Ширина: 30 mm

Наричаните също и «сменяеми шини» профили затварят чисто краищата на подовата настилка. Могат да бъдат получени за различни подови равнища.

Завършващ профил

Ширина: 24,5 mm

Оптимално за всички завършеци и ръбове. Могат да се получат в различни размери. Винтово закрепване или самозалепващи. Елоксирани или с фолио с дървесен декор.

Винкелов профил

Ширина: 40 mm

Широк винкел за завършека на стълби и ръбове. С рифеловане срещу подхлъзгане. Винтово закрепване. Допълнителни размери могат да се получат от специалната програма.


нагоре