Innehåll:

Montering av profiler

Förberedelser

 1. Mät
  Bestäm den erforderliga längden. Beakta geringsvinklar.
 2. Planera
  Gör en skiss och kontrollera hur mycket dyblar och skruv som behövs.
 3. Kapa till
  Beakta geringsvinklarna vid kapning. Avgrada snittkanterna.

Montering med hjälp av dyblar

 1. Borra hål.
 2. Placera dybeln i skenan genom att passa in den.
 3. Knacka in listen.

Montering med hjälp av skruvning

 1. Borra hål.
 2. Skruva dit listen.

Montering med hjälp av tejp

 1. Dra av skyddspapperet.
 2. Tryck profilen på plats.

upp

CMS


This website uses Cookies that are necessary for full use of the website.
Detailed information about the use of Cookies on this website can be found in our data privacy policy.
There, the use of Cookies can also be declined.
Accept