Innehåll:

Vad betyder användarklass?

Användarklasserna fungerar som vägledning för konsumenten och som klassificering av produkterna för tillverkaren. Laminaten klassificeras efter sin motståndskraft, t.ex. slitage, stöthållfasthet, ljusäkthet, och man avger rekommendationer för var ett visst laminat passar, t.ex. i hemmiljö eller offentlig miljö.

Ytterligare frågor:

« tillbaka till översikten


upp