Innehåll:

Vad betyder användarklass?

Användarklasserna fungerar som vägledning för konsumenten och som klassificering av produkterna för tillverkaren. Laminaten klassificeras efter sin motståndskraft, t.ex. slitage, stöthållfasthet, ljusäkthet, och man avger rekommendationer för var ett visst laminat passar, t.ex. i hemmiljö eller offentlig miljö.

Ytterligare frågor:

« tillbaka till översikten


upp


This website uses Cookies that are necessary for full use of the website.
Detailed information about the use of Cookies on this website can be found in our data privacy policy.
There, the use of Cookies can also be declined.
Accept