Till innehållet

Vad gör jag om jag har repor eller intryckta ställen i laminatet? 

Intryckningar på ytan kan bättras med reparationspasta eller reparationsset.