Till innehållet

Hur rengör jag bäst mitt LOGOCLIC®® laminatgolv? 

I princip skall laminatgolv rengöras med så litet vatten som möjligt. Det särskilda LOGOCLIC®-laminatrengöringsmedlet innehåller särskilda beståndsdelar för skötsel av golvet. Vid val av laminatrengöringsmedel måste man tänka på att det inte får innehålla vaxer eller oljor.

Eftersom smutspartiklar har mycket svårt att fastna på den slutna och motståndskraftiga laminatytan, räcker det att rengöra golvet med en fuktad trasa och ett rengöringsmedel på en enkel tvålbas. Rengöring med alltför mycket fukt kan leda till svällning av bärarplattan.

 

Vid val av laminatrengöringsmedel måste man tänka på att det inte får innehålla vaxer eller oljor. Dessa kan inte (som vid en träyta) tränga in i den slutna laminatytan och lägger sig därför som en (smörj-)film på laminatet. Vid rengöringen orsakar denna film ränder, och spår bildas på golvet när man går på det.

Tillbehör
Mer