Till innehållet

Vad behöver man profiler till? 

Profiler skapar flytande övergångar mellan olika golvbeläggningar eller rum, och ger perfekta kantavslutningar.

Profiler för harmoniska övergångar

För harmonisk, flexibel övergång mellan två lika höga golv använder du övergångsprofiler.

Anpassningsprofiler skapar en friktionsfri övergång mellan olika höga golv.

Snygga avslutningar ute i kanten av golvet uppnås med kantprofiler.

Montering av profiler

  • Montering med hjälp av dyblar
  • Montering med hjälp av skruvning
  • Montering med hjälp av tejp
Mer