Till innehållet

Hur stor är andelen trä i laminatgolv? 

Laminat från LOGOCLIC® består till ca 95% av trämaterial. Trämaterial är ett samlingsbegrepp för olika produkter som uppstår genom sönderdelning av trä till spån eller fibrer med efterföljande sammanfogning (oftast pressning) med tillsättande av lim/hartser. Trämaterial är t.ex. spånskivor, MDF-skivor (mediumdensitetsfiber), HDF-skivor (högdensitetsfiber), plywood, OSB.

Mil­jö