Till innehållet

Hur mycket skadliga ämnen finns det i laminat? 

Det lösningsmedel/formaldehyd som konstaterats i laminat har uppmätts i så ringa mängd att laminat klassificeras som lågförorenande resp. skadeämnesfritt enligt E1.

Välj miljövänliga laminatgolv från LOGOCLIC®

Du kan med gott samvete välja högsta kvalitet och bästa design: LOGOCLIC® laminatgolv tillverkas till ca 90% av det återväxande råmaterialet trä. Dessutom använder vi i vår laminattillverkning till största delen sådant trä som blir över vid skogsvård.

Mil­jö