Till innehållet

Är laminat bullrigare än andra golvmaterial? 

Laminatgolv från LOGOCLIC® är i princip inte bullrigare än jämförbara golvmaterial. De möjliggör t.o.m. ytterligare minskning av rums- och stegljud genom tillhörande isoleringsmaterial. Detta krävs dock inte för våra produktgrupper Silentos, Ambienta och Elegancia eftersom de redan från början är rums- och stegljudsreducerade.