Till innehållet

Vad är rums- och stegljud, och vad kan jag göra mot det? 

Rumsljud är en särskild form av stomljud. Det uppstår när någon går över golvet och överförs via de omgivande väggarna och taket till angränsande rum, samt strålar ut som luftljud. Ljudet mäts i dB. För att motverka rumsljudet lägger man en rumsljudisolering under laminatet vid läggningen av laminatgolvet. Produktgrupperna Silentos, Ambienta och Elegancia är redan utrustade med en rumsljud- och stegljudsisolering.

Pro Acoustic+
Till­be­hör