Till innehållet

För vilka områden passar laminat? 

Laminatgolv från LOGOCLIC® är, beroende på användarklass, lämpliga för i princip alla bostadsutrymmen förutom våtutrymmen såsom t.ex. badrum eller bastu. Framför allt i offentlig miljö rekommenderas användarklass 33 eftersom den är utformad för klart kraftigare belastning.

Vil­ket la­mi­nat be­hö­ver jag