Till innehållet

Hur länge håller laminat?

Med utgångspunkt från garantitiderna 15, 20 och 30 år kan man räkna med en lång livslängd.

Tysk lagstiftning gäller under uteslutande av FN-konventionen om avtal om internationella köp av varor (CISG).