Till innehållet

För vad gäller den lämnade garantin? 

I princip gäller garantin för privat användning. Garantiförlängningen gäller för slitage, ljusäkthet och ytokänslighet hos täckskiktet och inleds per köpdatumet.