Till innehållet

Vad behöver man tänka på före läggningen när det gäller underlaget? 

Underlaget måste vara anpassat så att laminatgolvet kan läggas enligt monteringsanvisningarna. Som underlag för laminatgolvläggning passar bland annat mineraliska underlag (t.ex. betong och asfalt), spånskivekonstruktioner, träplankor eller gamla underlag med befintliga hårda beläggningar som sten, keramik eller PVC. 

Dessutom är det viktigt att man tänker på faktorerna jämnhet, hållfasthet och fukt. Underlag med skillnader i ytan på mer än 3 mm per löpmeter måste slipas bort resp. spacklas. Underlaget måste vara så fast som möjligt så att man säkerställer att det inte fjädrar eller trycks in vid belastning. Med mineraliska underlag måste man alltid räkna med fukt som stiger upp underifrån och därför måste en ångspärr monteras.