Till innehållet

Kan jag lägga laminat på golvvärme? 

Genom den höga materialtätheten är laminat mycket väl lämpat för läggning på varmvattenbaserad golvvärme. Värmen kan passera igenom materialet myckeet bra - det ger en optimal värmeledningsförmåga. Eftersom varmvattenbaserad golvvärme ligger i en massabädd, är det viktigt att göra en fuktkontroll samt en uppvärmning efter protokoll innan laminatet läggs. Även vid läggning av laminat på golvvärme, lägger man ut en PE-folie i ett första steg. 

Man bör välja rumsljudisolering i form av ett material med hög materialtäthet (som filt eller gummi) resp. Pro Acoustic. Dessa materiall har dock en avgörande nackdel: sin materialtjocklek på ca 3 – 8 mm. Den bästa lösningen är laminat som Silentos (värmegenomsläppsmotstånd: 0,103 m2K/W) med dess extrema värmeledningsförmåga och endast 0,3 mm materialtjocklek.

OBS: LOGOCLIC® laminatgolv lämpar sig för golvvärme om yttemperaturen aldrig blir högre än 27°C. Om detta inte kan säkerställas upphör garantin för golvet att gälla.