Till innehållet

Kan jag lägga laminatet genom dörröppningen? 

Nej. Den erforderliga expansionsfogen kan garanteras endast med en övergångsprofil.

Laminatläggning

Följande måste beaktas innan du lägger ditt golv:

Läs först igenom hela bruksanvisningen. Det är viktigt att du följer dessa anvisningar för att garantin skall gälla. Kontrollera plankorna i bra ljusförhållanden för att hitta eventuella defekter. När en planka har lagts kan du inte reklamera den. Observera att detta laminatgolv inte är avsett för våtutrymmen, till exempel badrum och bastu.

Lägg­nings­an­vis­ning­ar

Övergångsprofiler