Till innehållet

Måste jag låta laminatgolvet ligga ett tag, innan jag lägger det? 

Eftersom laminat från LOGOCLIC® till drygt 95% består av ett trämaterial och därmed har träets typiska materialegenskaper, betyder det att materialet anpassar sig till omgivningens luftfuktighet. Beroende på halten av luftfuktighet i rymmet tas fukt upp eller avges av trämaterialet, varvid svällning eller krympning kan ändra dimensionerna. 

För anpassningen av materialet före läggning till rumsklimatet, måste laminatet få ligga i ca 48 timmar i det rum där det skall läggas. Om man inte låter klimatet acklimatisera sig (laminatet transporteras t.ex. direkt från den „torra“ byggmarknaden till det fotfarande „fuktiga“ nybygget och läggs direkt) kan det bl.a. uppstå fogbildning, skålning, extrema dimensionsförändringar.

Lägg­nings­an­vis­ning­ar

Allra bäst är att låta laminatet vila i uppvärmda, dragfria, torra utrymmen vid en relativ luftfuktighet på 35-75% och en lufttemperatur på ca 18 C°.