Till innehållet

Hur tillsluter jag avståndet mellan laminat och dörrkarm? 

Det bästa är att kapa dörrkarmen på laminatets höjd och skjuta in laminatet under karmen.

Mer: LOGOCLIC® Läggningsanvisningar